Hrc Europe As
Juridisk navn:  Hrc Europe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32240470
Postboks 591 Lierstranda 107 Fax: 32840056
3412 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 922875243
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 6/20/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
146.08%
Resultat  
  
775.33%
Egenkapital  
  
36.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 67.496.000 27.428.000 36.476.000 37.530.000 40.437.000
Resultat: 25.297.000 2.890.000 3.707.000 827.000 2.604.000
Egenkapital: 21.169.000 15.499.000 13.423.000 9.900.000 9.725.000
Regnskap for  Hrc Europe As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 67.496.000 27.428.000 36.476.000 37.530.000 40.437.000
Driftskostnader -44.337.000 -26.796.000 -34.268.000 -37.803.000 -37.772.000
Driftsresultat 23.159.000 631.000 2.208.000 -273.000 2.666.000
Finansinntekter 3.318.000 3.155.000 4.596.000 1.582.000 498.000
Finanskostnader -1.181.000 -897.000 -3.097.000 -482.000 -561.000
Finans 2.137.000 2.258.000 1.499.000 1.100.000 -63.000
Resultat før skatt 25.297.000 2.890.000 3.707.000 827.000 2.604.000
Skattekostnad -5.885.000 -814.000 -183.000 -352.000 -585.000
Årsresultat 19.412.000 2.076.000 3.523.000 475.000 2.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.286.000 29.688.000 26.231.000 24.565.000 1.385.000
Sum omløpsmidler 43.542.000 22.276.000 20.938.000 10.767.000 26.899.000
Sum eiendeler 81.828.000 51.964.000 47.169.000 35.332.000 28.284.000
Sum opptjent egenkapital 20.269.000 14.599.000 12.523.000 9.000.000 8.825.000
Sum egenkapital 21.169.000 15.499.000 13.423.000 9.900.000 9.725.000
Sum langsiktig gjeld 41.909.000 29.045.000 27.911.000 16.325.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 18.750.000 7.419.000 5.834.000 9.108.000 18.548.000
Sum gjeld og egenkapital 81.828.000 51.963.000 47.168.000 35.333.000 28.285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.496.000 27.339.000 36.476.000 37.530.000 40.437.000
Andre inntekter 0 89.000 0 0 0
Driftsinntekter 67.496.000 27.428.000 36.476.000 37.530.000 40.437.000
Varekostnad -23.094.000 -10.242.000 -15.664.000 -16.482.000 -13.925.000
Lønninger -14.996.000 -11.916.000 -12.880.000 -14.580.000 -16.356.000
Avskrivning -912.000 -465.000 -522.000 -484.000 -406.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.335.000 -4.173.000 -5.202.000 -6.257.000 -7.085.000
Driftskostnader -44.337.000 -26.796.000 -34.268.000 -37.803.000 -37.772.000
Driftsresultat 23.159.000 631.000 2.208.000 -273.000 2.666.000
Finansinntekter 3.318.000 3.155.000 4.596.000 1.582.000 498.000
Finanskostnader -1.181.000 -897.000 -3.097.000 -482.000 -561.000
Finans 2.137.000 2.258.000 1.499.000 1.100.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -4.000.000
Årsresultat 19.412.000 2.076.000 3.523.000 475.000 2.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 27.000 68.000
Maskiner anlegg 1.886.000 770.000 1.235.000 1.679.000 1.241.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.886.000 770.000 1.235.000 1.706.000 1.309.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.399.000 28.917.000 24.995.000 22.859.000 77.000
Sum anleggsmidler 38.286.000 29.688.000 26.231.000 24.565.000 1.385.000
Varebeholdning 5.155.000 3.182.000 3.051.000 4.181.000 5.729.000
Kundefordringer 14.714.000 15.534.000 11.828.000 3.842.000 3.684.000
Andre fordringer 25.000 42.000 57.000 208.000 287.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.484.000 1.674.000 2.659.000 2.295.000 15.898.000
Sum omløpsmidler 43.542.000 22.276.000 20.938.000 10.767.000 26.899.000
Sum eiendeler 81.828.000 51.964.000 47.169.000 35.332.000 28.284.000
Sum opptjent egenkapital 20.269.000 14.599.000 12.523.000 9.000.000 8.825.000
Sum egenkapital 21.169.000 15.499.000 13.423.000 9.900.000 9.725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 10.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 79.000 80.000 71.000 69.000 5.997.000
Sum langsiktig gjeld 41.909.000 29.045.000 27.911.000 16.325.000 12.000
Leverandørgjeld 5.604.000 2.340.000 2.166.000 5.487.000 3.959.000
Betalbar skatt 5.885.000 814.000 193.000 179.000 574.000
Skyldig offentlige avgifter 983.000 648.000 2.235.000 1.611.000 2.878.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.199.000 3.538.000 1.169.000 1.461.000 1.140.000
Sum kortsiktig gjeld 18.750.000 7.419.000 5.834.000 9.108.000 18.548.000
Sum gjeld og egenkapital 81.828.000 51.963.000 47.168.000 35.333.000 28.285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.792.000 14.857.000 15.104.000 1.659.000 8.351.000
Likviditetsgrad 1 2 3 3.6 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2 2.6 3.1 0.8 1.2
Soliditet 25.9 29.8 28.5 28.0 34.4
Resultatgrad 34.3 2.3 6.1 -0.7 6.6
Rentedekningsgrad 19.6 0.7 0.7 2.7 5.6
Gjeldsgrad 2.9 2.4 2.5 2.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 32.4 7.3 14.4 3.7 11.2
Signatur
26.02.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
BERG LISETTE LYNGAAS
HEIBERG SIRI OUST
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
BERG LISETTE LYNGAAS
HEIBERG SIRI OUST
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex