Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hrh Finans As
Juridisk navn:  Hrh Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Føresvikvegen 2 Føresvik Fax:
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 992823003
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
42.86%
Egenkapital  
  
-24.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Egenkapital: 13.122.000 17.326.000 166.000 173.000 180.000
Regnskap for  Hrh Finans As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -11.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -11.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 9.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 4.000 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.139.000 17.343.000 166.000 195.000 192.000
Sum eiendeler 13.139.000 17.343.000 166.000 195.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 0 -29.000 -22.000 -15.000 -8.000
Sum egenkapital 13.122.000 17.326.000 166.000 173.000 180.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 17.000 0 22.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 13.139.000 17.342.000 166.000 195.000 192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -11.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -13.000 -11.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -13.000 -11.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 9.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 4.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 9.000.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.139.000 8.343.000 166.000 7.000 4.000
Sum omløpsmidler 13.139.000 17.343.000 166.000 195.000 192.000
Sum eiendeler 13.139.000 17.343.000 166.000 195.000 192.000
Sum opptjent egenkapital 0 -29.000 -22.000 -15.000 -8.000
Sum egenkapital 13.122.000 17.326.000 166.000 173.000 180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 22.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 17.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 17.000 0 22.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 13.139.000 17.342.000 166.000 195.000 192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.122.000 17.326.000 166.000 173.000 180.000
Likviditetsgrad 1 772.9 1020.2 8.9 16.0
Likviditetsgrad 2 772.9 1020.2 0.0 8.9 16.1
Soliditet 99.9 99.9 100.0 88.7 93.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.2 -3.6 -3.1
Signatur
28.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex