Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hsf Consult AS
Juridisk navn:  Hsf Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47372212
c/o Lars Drøyvold Nyhauglia 34 c/o Lars Drøyvold Nyhauglia 34 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 986709207
Aksjekapital: 207.913 NOK
Etableringsdato: 1/11/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.21%
Resultat  
  
-724.49%
Egenkapital  
  
-661.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 196.000 273.000 673.000 675.000 440.000
Resultat: -306.000 49.000 116.000 7.000 -89.000
Egenkapital: -411.000 -54.000 -103.000 -220.000 -227.000
Regnskap for  Hsf Consult AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 196.000 273.000 673.000 675.000 440.000
Driftskostnader -496.000 -218.000 -551.000 -665.000 -514.000
Driftsresultat -299.000 56.000 122.000 9.000 -74.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -5.000 -2.000 -14.000
Finans -7.000 -6.000 -5.000 -2.000 -14.000
Resultat før skatt -306.000 49.000 116.000 7.000 -89.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -306.000 49.000 116.000 7.000 -89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 179.000 224.000 280.000 0
Sum omløpsmidler 367.000 828.000 620.000 525.000 276.000
Sum eiendeler 510.000 1.007.000 844.000 805.000 276.000
Sum opptjent egenkapital -619.000 -262.000 -311.000 -427.000 -435.000
Sum egenkapital -411.000 -54.000 -103.000 -220.000 -227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 922.000 1.061.000 947.000 1.024.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 1.007.000 844.000 805.000 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 196.000 273.000 773.000 575.000 440.000
Andre inntekter 0 0 -100.000 100.000 0
Driftsinntekter 196.000 273.000 673.000 675.000 440.000
Varekostnad -20.000 -5.000 -6.000 -43.000 -119.000
Lønninger -228.000 -124.000 -285.000 -350.000 -41.000
Avskrivning -36.000 -45.000 -56.000 -120.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -44.000 -134.000 -152.000 -340.000
Driftskostnader -496.000 -218.000 -551.000 -665.000 -514.000
Driftsresultat -299.000 56.000 122.000 9.000 -74.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -5.000 -2.000 -14.000
Finans -7.000 -6.000 -5.000 -2.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -306.000 49.000 116.000 7.000 -89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 143.000 179.000 224.000 280.000 0
Sum varige driftsmidler 143.000 179.000 224.000 280.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 143.000 179.000 224.000 280.000 0
Varebeholdning 0 0 0 70.000 0
Kundefordringer 155.000 543.000 335.000 255.000 168.000
Andre fordringer 0 76.000 67.000 100.000 0
Sum investeringer 208.000 208.000 208.000 100.000 100.000
Kasse, bank 4.000 0 10.000 0 8.000
Sum omløpsmidler 367.000 828.000 620.000 525.000 276.000
Sum eiendeler 510.000 1.007.000 844.000 805.000 276.000
Sum opptjent egenkapital -619.000 -262.000 -311.000 -427.000 -435.000
Sum egenkapital -411.000 -54.000 -103.000 -220.000 -227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 0 0 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 124.000 116.000 71.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 827.000 933.000 831.000 953.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 922.000 1.061.000 947.000 1.024.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 1.007.000 844.000 805.000 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -555.000 -233.000 -327.000 -499.000 -227.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.7 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 0.7 0.4 0.6
Soliditet -80.4 -5.4 -12.2 -27.4 -82.2
Resultatgrad -152.6 20.5 18.1 1.3 -16.8
Rentedekningsgrad -42.7 9.3 24.4 4.5 -5.3
Gjeldsgrad -2.2 -19.6 -9.2 -4.7 -2.2
Total kapitalrentabilitet -58.5 5.6 14.5 1.1 -26.8
Signatur
13.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex