Htv Holding AS
Juridisk navn:  Htv Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90647708
Inngang Lundegata Nedre Hjellegate 20 Inngang Lundegata Nedre Hjellegate 20 Fax:
3724 Skien 3724 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 989024175
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2591.67%
Egenkapital  
  
460%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 299.000 -12.000 118.000 -18.000 -23.000
Egenkapital: 234.000 -65.000 -53.000 -171.000 -153.000
Regnskap for  Htv Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -13.000 -39.000 -18.000 -23.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -39.000 -18.000 -23.000
Finansinntekter 313.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 157.000 0 0
Finans 313.000 0 157.000 0 0
Resultat før skatt 299.000 -12.000 118.000 -18.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 299.000 -12.000 118.000 -18.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.000 255.000 255.000 98.000 83.000
Sum omløpsmidler 354.000 40.000 40.000 29.000 37.000
Sum eiendeler 594.000 295.000 295.000 127.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -283.000 -270.000 -389.000 -370.000
Sum egenkapital 234.000 -65.000 -53.000 -171.000 -153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 361.000 361.000 348.000 298.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 594.000 295.000 295.000 126.000 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -39.000 -18.000 -23.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -39.000 -18.000 -23.000
Driftsresultat -14.000 -13.000 -39.000 -18.000 -23.000
Finansinntekter 313.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 157.000 0 0
Finans 313.000 0 157.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 299.000 -12.000 118.000 -18.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 255.000 255.000 98.000 83.000
Sum anleggsmidler 240.000 255.000 255.000 98.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 354.000 40.000 40.000 29.000 37.000
Sum omløpsmidler 354.000 40.000 40.000 29.000 37.000
Sum eiendeler 594.000 295.000 295.000 127.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -283.000 -270.000 -389.000 -370.000
Sum egenkapital 234.000 -65.000 -53.000 -171.000 -153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 12.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 361.000 348.000 286.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 361.000 348.000 298.000 273.000
Sum gjeld og egenkapital 594.000 295.000 295.000 126.000 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -321.000 -308.000 -269.000 -236.000
Likviditetsgrad 1 1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 39.3 -134.6 -127.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad 1.5 -5.6 -6.6 -1.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 50.3 -4.4 -13.2 -14.2 -19.2
Signatur
03.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex