Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hudlege Danielsen AS
Juridisk navn:  Hudlege Danielsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56529950
Skulegata 11A Skulegata 11A Fax: 56529951
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 889501782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.58%
Resultat  
  
21.19%
Egenkapital  
  
-93.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.478.000 5.340.000 4.991.000 4.933.000 4.360.000
Resultat: 2.299.000 1.897.000 1.710.000 1.338.000 1.072.000
Egenkapital: 140.000 2.047.000 1.188.000 689.000 187.000
Regnskap for  Hudlege Danielsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.478.000 5.340.000 4.991.000 4.933.000 4.360.000
Driftskostnader -3.229.000 -3.470.000 -3.301.000 -3.615.000 -3.309.000
Driftsresultat 2.249.000 1.869.000 1.691.000 1.319.000 1.050.000
Finansinntekter 50.000 28.000 20.000 20.000 22.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 50.000 27.000 19.000 20.000 22.000
Resultat før skatt 2.299.000 1.897.000 1.710.000 1.338.000 1.072.000
Skattekostnad -506.000 -437.000 -412.000 -337.000 -299.000
Årsresultat 1.793.000 1.459.000 1.299.000 1.002.000 773.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 161.000 199.000 279.000 370.000
Sum omløpsmidler 4.655.000 3.369.000 2.697.000 1.761.000 1.477.000
Sum eiendeler 4.751.000 3.530.000 2.896.000 2.040.000 1.847.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 1.946.000 1.087.000 588.000 86.000
Sum egenkapital 140.000 2.047.000 1.188.000 689.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.612.000 1.483.000 1.709.000 1.351.000 1.660.000
Sum gjeld og egenkapital 4.752.000 3.530.000 2.897.000 2.040.000 1.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.680.000 1.652.000 1.562.000 1.478.000 1.291.000
Andre inntekter 3.798.000 3.688.000 3.430.000 3.455.000 3.068.000
Driftsinntekter 5.478.000 5.340.000 4.991.000 4.933.000 4.360.000
Varekostnad -137.000 -94.000 -99.000 -137.000 -100.000
Lønninger -1.889.000 -2.369.000 -2.207.000 -2.494.000 -2.227.000
Avskrivning -18.000 -3.000 -8.000 -21.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.185.000 -1.004.000 -987.000 -963.000 -959.000
Driftskostnader -3.229.000 -3.470.000 -3.301.000 -3.615.000 -3.309.000
Driftsresultat 2.249.000 1.869.000 1.691.000 1.319.000 1.050.000
Finansinntekter 50.000 28.000 20.000 20.000 22.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 50.000 27.000 19.000 20.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.700.000 -600.000 -800.000 -500.000 -900.000
Årsresultat 1.793.000 1.459.000 1.299.000 1.002.000 773.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 2.000 7.000 8.000 7.000
Fast eiendom 49.000 120.000 192.000 263.000 335.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 39.000 0 8.000 29.000
Sum varige driftsmidler 94.000 159.000 192.000 271.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 96.000 161.000 199.000 279.000 370.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 130.000 98.000 14.000 15.000
Andre fordringer 18.000 24.000 7.000 0 3.000
Sum investeringer 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Kasse, bank 4.573.000 3.176.000 2.553.000 1.708.000 1.420.000
Sum omløpsmidler 4.655.000 3.369.000 2.697.000 1.761.000 1.477.000
Sum eiendeler 4.751.000 3.530.000 2.896.000 2.040.000 1.847.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 1.946.000 1.087.000 588.000 86.000
Sum egenkapital 140.000 2.047.000 1.188.000 689.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.700.000 600.000 800.000 500.000 900.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 39.000 73.000 39.000 47.000
Betalbar skatt 507.000 432.000 411.000 338.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 170.000 214.000 242.000 201.000
Utbytte -3.700.000 -600.000 -800.000 -500.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 204.000 242.000 211.000 233.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 4.612.000 1.483.000 1.709.000 1.351.000 1.660.000
Sum gjeld og egenkapital 4.752.000 3.530.000 2.897.000 2.040.000 1.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 1.886.000 988.000 410.000 -183.000
Likviditetsgrad 1 1 2.3 1.6 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 1 2.3 1.6 1.3 0.9
Soliditet 2.9 5 4 33.8 10.1
Resultatgrad 41.1 3 33.9 26.7 24.1
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 32.9 0.7 1.4 2 8.9
Total kapitalrentabilitet 48.4 53.7 59.1 65.6 58.0
Signatur
16.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex