Huftarøy Auto AS
Juridisk navn:  Huftarøy Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181460
Sandvik 147 Sandvik 147 Fax: 56181470
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 843433502
Aksjekapital: 1.830.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/10/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Forretningsregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.43%
Resultat  
  
-68.31%
Egenkapital  
  
-0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.760.000 13.031.000 16.250.000 16.534.000 17.202.000
Resultat: 462.000 1.458.000 687.000 417.000 919.000
Egenkapital: 7.370.000 7.425.000 6.724.000 6.413.000 6.321.000
Regnskap for  Huftarøy Auto AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.760.000 13.031.000 16.250.000 16.534.000 17.202.000
Driftskostnader -10.327.000 -11.608.000 -15.628.000 -16.151.000 -16.348.000
Driftsresultat 433.000 1.423.000 623.000 384.000 854.000
Finansinntekter 78.000 60.000 68.000 36.000 78.000
Finanskostnader -49.000 -24.000 -4.000 -4.000 -13.000
Finans 29.000 36.000 64.000 32.000 65.000
Resultat før skatt 462.000 1.458.000 687.000 417.000 919.000
Skattekostnad -117.000 -356.000 -176.000 -125.000 -252.000
Årsresultat 345.000 1.102.000 511.000 292.000 666.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.227.000 1.658.000 1.577.000 1.886.000 1.988.000
Sum omløpsmidler 7.854.000 7.695.000 7.030.000 6.388.000 6.401.000
Sum eiendeler 9.081.000 9.353.000 8.607.000 8.274.000 8.389.000
Sum opptjent egenkapital 5.540.000 5.595.000 4.894.000 4.583.000 4.491.000
Sum egenkapital 7.370.000 7.425.000 6.724.000 6.413.000 6.321.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.660.000 1.877.000 1.834.000 1.811.000 2.018.000
Sum gjeld og egenkapital 9.080.000 9.352.000 8.608.000 8.274.000 8.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.760.000 13.031.000 16.240.000 16.526.000 17.079.000
Andre inntekter 0 0 11.000 8.000 123.000
Driftsinntekter 10.760.000 13.031.000 16.250.000 16.534.000 17.202.000
Varekostnad -4.983.000 -6.505.000 -9.992.000 -10.384.000 -10.705.000
Lønninger -3.204.000 -3.032.000 -3.255.000 -3.360.000 -3.241.000
Avskrivning -457.000 -418.000 -538.000 -540.000 -491.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.683.000 -1.653.000 -1.843.000 -1.867.000 -1.911.000
Driftskostnader -10.327.000 -11.608.000 -15.628.000 -16.151.000 -16.348.000
Driftsresultat 433.000 1.423.000 623.000 384.000 854.000
Finansinntekter 78.000 60.000 68.000 36.000 78.000
Finanskostnader -49.000 -24.000 -4.000 -4.000 -13.000
Finans 29.000 36.000 64.000 32.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 345.000 1.102.000 511.000 292.000 666.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 99.000 79.000 64.000 49.000
Fast eiendom 97.000 128.000 202.000 231.000 900.000
Maskiner anlegg 333.000 443.000 138.000 0 19.000
Driftsløsøre 176.000 291.000 383.000 1.589.000 1.020.000
Sum varige driftsmidler 1.101.000 1.558.000 1.497.000 1.820.000 1.939.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.227.000 1.658.000 1.577.000 1.886.000 1.988.000
Varebeholdning 281.000 333.000 387.000 296.000 373.000
Kundefordringer 1.118.000 1.334.000 1.390.000 1.325.000 1.354.000
Andre fordringer 115.000 56.000 240.000 115.000 46.000
Sum investeringer 4.779.000 3.735.000 2.695.000 2.637.000 2.618.000
Kasse, bank 1.562.000 2.237.000 2.319.000 2.016.000 2.010.000
Sum omløpsmidler 7.854.000 7.695.000 7.030.000 6.388.000 6.401.000
Sum eiendeler 9.081.000 9.353.000 8.607.000 8.274.000 8.389.000
Sum opptjent egenkapital 5.540.000 5.595.000 4.894.000 4.583.000 4.491.000
Sum egenkapital 7.370.000 7.425.000 6.724.000 6.413.000 6.321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Leverandørgjeld 187.000 212.000 582.000 503.000 277.000
Betalbar skatt 143.000 376.000 191.000 141.000 213.000
Skyldig offentlige avgifter 637.000 601.000 541.000 555.000 700.000
Utbytte -400.000 -400.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 293.000 289.000 319.000 413.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 1.660.000 1.877.000 1.834.000 1.811.000 2.018.000
Sum gjeld og egenkapital 9.080.000 9.352.000 8.608.000 8.274.000 8.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.194.000 5.818.000 5.196.000 4.577.000 4.383.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.1 3.8 3.5 3.2
Likviditetsgrad 2 4.6 3.9 3.6 3.4 3.0
Soliditet 81.2 79.4 78.1 77.5 75.3
Resultatgrad 4 10.9 3.8 2.3 5.0
Rentedekningsgrad 8.8 59.3 155.8 105.0 71.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.6 15.9 8 5.1 11.1
Signatur
11.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2017
PROKURA HVER FOR SEG
HEVRØY SVANHILD IRENE
HEVRØY SVEIN ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex