Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hufthammar Eigedom As
Juridisk navn:  Hufthammar Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Morvikbotn 223 Hufthammar 166 Fax:
5122 Morvik 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 919645253
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-8.7%
Egenkapital  
  
500%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -25.000 -23.000
Egenkapital: 6.000 1.000
Regnskap for  Hufthammar Eigedom As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -15.000 -15.000
Driftsresultat -15.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -10.000 -8.000
Finans -10.000 -8.000
Resultat før skatt -25.000 -23.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -25.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 414.000 414.000
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 414.000 414.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -29.000
Sum egenkapital 6.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 375.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -15.000
Driftskostnader -15.000 -15.000
Driftsresultat -15.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -10.000 -8.000
Finans -10.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -25.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 408.000 408.000
Fast eiendom 6.000 6.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 414.000 414.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 414.000 414.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -29.000
Sum egenkapital 6.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 375.000 375.000
Leverandørgjeld 0 32.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1.4 0.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5 -1.9
Gjeldsgrad 68.2 4
Total kapitalrentabilitet -3.6 -3.6
Signatur
23.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex