Huk Invest AS
Juridisk navn:  Huk Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41476163
Kaprifolveien 10 Leilighet B1 44 Sjøgata 40 Fax:
4022 Stavanger 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 979970633
Aksjekapital: 10.102.550 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/31/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sande Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-244.16%
Egenkapital  
  
-10.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -4.652.000 3.227.000 -3.057.000 -7.397.000 1.983.000
Egenkapital: 50.861.000 56.713.000 54.514.000 59.270.000 67.038.000
Regnskap for  Huk Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.534.000 -2.893.000 -2.471.000 -4.024.000 -2.506.000
Driftsresultat -2.533.000 -2.893.000 -2.470.000 -4.024.000 -2.506.000
Finansinntekter 197.000 8.373.000 5.034.000 -378.000 5.433.000
Finanskostnader -2.316.000 -2.253.000 -5.620.000 -2.995.000 -943.000
Finans -2.119.000 6.120.000 -586.000 -3.373.000 4.490.000
Resultat før skatt -4.652.000 3.227.000 -3.057.000 -7.397.000 1.983.000
Skattekostnad 0 472.000 -200.000 629.000 402.000
Årsresultat -4.652.000 3.699.000 -3.256.000 -6.768.000 2.385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.686.000 23.584.000 22.399.000 22.395.000 25.891.000
Sum omløpsmidler 27.677.000 36.217.000 35.672.000 40.110.000 46.579.000
Sum eiendeler 52.363.000 59.801.000 58.071.000 62.505.000 72.470.000
Sum opptjent egenkapital 40.759.000 46.611.000 44.411.000 49.168.000 56.936.000
Sum egenkapital 50.861.000 56.713.000 54.514.000 59.270.000 67.038.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 472.000 273.000 902.000
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 3.089.000 3.085.000 2.962.000 4.531.000
Sum gjeld og egenkapital 52.364.000 59.803.000 58.071.000 62.506.000 72.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.252.000 -2.255.000 -2.214.000 -2.184.000 -2.167.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -638.000 -257.000 -1.840.000 -339.000
Driftskostnader -2.534.000 -2.893.000 -2.471.000 -4.024.000 -2.506.000
Driftsresultat -2.533.000 -2.893.000 -2.470.000 -4.024.000 -2.506.000
Finansinntekter 197.000 8.373.000 5.034.000 -378.000 5.433.000
Finanskostnader -2.316.000 -2.253.000 -5.620.000 -2.995.000 -943.000
Finans -2.119.000 6.120.000 -586.000 -3.373.000 4.490.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -4.000.000
Årsresultat -4.652.000 3.699.000 -3.256.000 -6.768.000 2.385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.686.000 23.584.000 22.399.000 22.395.000 25.891.000
Sum anleggsmidler 24.686.000 23.584.000 22.399.000 22.395.000 25.891.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 32.000 150.000 2.133.000 537.000
Sum investeringer 22.090.000 27.248.000 23.852.000 23.759.000 25.500.000
Kasse, bank 5.587.000 8.937.000 11.671.000 14.218.000 20.543.000
Sum omløpsmidler 27.677.000 36.217.000 35.672.000 40.110.000 46.579.000
Sum eiendeler 52.363.000 59.801.000 58.071.000 62.505.000 72.470.000
Sum opptjent egenkapital 40.759.000 46.611.000 44.411.000 49.168.000 56.936.000
Sum egenkapital 50.861.000 56.713.000 54.514.000 59.270.000 67.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 472.000 273.000 902.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 472.000 273.000 902.000
Leverandørgjeld 3.000 8.000 1.000 16.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 141.000 143.000 135.000 134.000
Utbytte -1.200.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 177.000 1.440.000 1.441.000 1.811.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 3.089.000 3.085.000 2.962.000 4.531.000
Sum gjeld og egenkapital 52.364.000 59.803.000 58.071.000 62.506.000 72.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.175.000 33.128.000 32.587.000 37.148.000 42.048.000
Likviditetsgrad 1 18.4 11.7 11.6 13.5 10.3
Likviditetsgrad 2 18.4 11.7 11.6 13.6 10.3
Soliditet 97.1 94.8 93.9 94.8 92.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 -1.3 -0.4 -1.5 3.1
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.5 9.2 4.4 -7.0 4.0
Signatur
27.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex