Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Humana Helse As
Juridisk navn:  Humana Helse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67553140
Postboks 63 Elias Smiths vei 10 Fax:
1300 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918184813
Aksjekapital: 35.700 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/21/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Velle Revisjon AS
Regnskapsfører: Ebit Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.11%
Resultat  
  
128.87%
Egenkapital  
  
24.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 5.015.000 4.817.000 5.134.000
Resultat: 41.000 -142.000 -220.000
Egenkapital: 208.000 167.000 1.174.000
Regnskap for  Humana Helse As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.015.000 4.817.000 5.134.000
Driftskostnader -4.976.000 -4.959.000 -5.354.000
Driftsresultat 39.000 -142.000 -220.000
Finansinntekter 2.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 -5.000
Finans 2.000 0 -1.000
Resultat før skatt 41.000 -142.000 -220.000
Skattekostnad 0 -105.000 58.000
Årsresultat 41.000 -247.000 -163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 170.000 391.000
Sum omløpsmidler 1.092.000 1.255.000 1.009.000
Sum eiendeler 1.202.000 1.425.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -20.000 570.000
Sum egenkapital 208.000 167.000 1.174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 994.000 1.258.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 1.202.000 1.425.000 1.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.015.000 4.817.000 5.131.000
Andre inntekter 0 0 3.000
Driftsinntekter 5.015.000 4.817.000 5.134.000
Varekostnad -41.000 0 -462.000
Lønninger -2.604.000 -2.678.000 -2.462.000
Avskrivning -60.000 -116.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.271.000 -2.165.000 -2.252.000
Driftskostnader -4.976.000 -4.959.000 -5.354.000
Driftsresultat 39.000 -142.000 -220.000
Finansinntekter 2.000 0 4.000
Finanskostnader 0 0 -5.000
Finans 2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -243.000 0
Årsresultat 41.000 -247.000 -163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 20.000 172.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 110.000 150.000 220.000
Sum varige driftsmidler 110.000 150.000 220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 110.000 170.000 391.000
Varebeholdning 113.000 153.000 119.000
Kundefordringer 30.000 367.000 623.000
Andre fordringer 0 29.000 267.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 950.000 707.000 0
Sum omløpsmidler 1.092.000 1.255.000 1.009.000
Sum eiendeler 1.202.000 1.425.000 1.400.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -20.000 570.000
Sum egenkapital 208.000 167.000 1.174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 101.000 56.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 158.000 162.000 0
Utbytte 0 -243.000 0
Annen kortsiktig gjeld 735.000 1.040.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 994.000 1.258.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 1.202.000 1.425.000 1.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 98.000 -3.000 783.000
Likviditetsgrad 1 1 1 4.5
Likviditetsgrad 2 1 0.9 3.9
Soliditet 17.3 11.7 83.9
Resultatgrad 0.8 -2.9 -4.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.8 7.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.4 -15.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex