Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Humana Sandvika AS
Juridisk navn:  Humana Sandvika AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67553100
Elias Smiths Vei 10 Elias Smiths Vei 10 Fax: 67553101
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 940413451
Aksjekapital: 66.500 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/30/1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.79%
Resultat  
  
62.5%
Egenkapital  
  
-61.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.299.000 5.057.000 6.979.000 15.970.000 15.531.000
Resultat: -174.000 -464.000 -201.000 689.000 196.000
Egenkapital: 616.000 1.611.000 1.973.000 3.922.000 3.430.000
Regnskap for  Humana Sandvika AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.299.000 5.057.000 6.979.000 15.970.000 15.531.000
Driftskostnader -5.474.000 -5.516.000 -7.178.000 -15.224.000 -15.258.000
Driftsresultat -174.000 -459.000 -199.000 746.000 273.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 15.000 24.000
Finanskostnader 0 -8.000 -6.000 -72.000 -101.000
Finans 0 -5.000 -2.000 -57.000 -77.000
Resultat før skatt -174.000 -464.000 -201.000 689.000 196.000
Skattekostnad 28.000 102.000 39.000 -197.000 -65.000
Årsresultat -146.000 -362.000 -161.000 492.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 472.000 494.000 562.000 892.000 1.696.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 2.116.000 2.417.000 4.627.000 4.370.000
Sum eiendeler 1.600.000 2.610.000 2.979.000 5.519.000 6.066.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 646.000 1.008.000 2.161.000 1.669.000
Sum egenkapital 616.000 1.611.000 1.973.000 3.922.000 3.430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.166.000
Sum kortsiktig gjeld 984.000 999.000 1.006.000 1.597.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 1.600.000 2.610.000 2.979.000 5.519.000 6.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.299.000 5.057.000 6.977.000 15.617.000 15.531.000
Andre inntekter 0 0 2.000 352.000 0
Driftsinntekter 5.299.000 5.057.000 6.979.000 15.970.000 15.531.000
Varekostnad -685.000 -678.000 -1.059.000 -1.844.000 -1.839.000
Lønninger -2.553.000 -2.525.000 -2.964.000 -7.803.000 -7.969.000
Avskrivning -50.000 -170.000 -237.000 -616.000 -651.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.186.000 -2.143.000 -2.918.000 -4.961.000 -4.799.000
Driftskostnader -5.474.000 -5.516.000 -7.178.000 -15.224.000 -15.258.000
Driftsresultat -174.000 -459.000 -199.000 746.000 273.000
Finansinntekter 0 3.000 4.000 15.000 24.000
Finanskostnader 0 -8.000 -6.000 -72.000 -101.000
Finans 0 -5.000 -2.000 -57.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -146.000 -362.000 -161.000 492.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 225.000 197.000 95.000 103.000 142.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 247.000 297.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 467.000 789.000 1.554.000
Sum varige driftsmidler 247.000 297.000 467.000 789.000 1.554.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 472.000 494.000 562.000 892.000 1.696.000
Varebeholdning 0 0 87.000 313.000 415.000
Kundefordringer 35.000 269.000 579.000 1.267.000 1.006.000
Andre fordringer 0 143.000 31.000 147.000 213.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.093.000 1.704.000 1.721.000 2.900.000 2.737.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 2.116.000 2.417.000 4.627.000 4.370.000
Sum eiendeler 1.600.000 2.610.000 2.979.000 5.519.000 6.066.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 646.000 1.008.000 2.161.000 1.669.000
Sum egenkapital 616.000 1.611.000 1.973.000 3.922.000 3.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.166.000
Leverandørgjeld 108.000 143.000 270.000 340.000 271.000
Betalbar skatt 0 0 0 158.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000 133.000 244.000 386.000 512.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 747.000 723.000 492.000 714.000 610.000
Sum kortsiktig gjeld 984.000 999.000 1.006.000 1.597.000 1.470.000
Sum gjeld og egenkapital 1.600.000 2.610.000 2.979.000 5.519.000 6.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 1.117.000 1.411.000 3.030.000 2.900.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.1 2.4 2.9 3.0
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1 2.3 2.8 2.7
Soliditet 38.5 61.7 66.2 71.1 56.5
Resultatgrad -3.3 -9.1 -2.9 4.7 1.8
Rentedekningsgrad -57.4 -33.2 10.6 2.9
Gjeldsgrad 1.6 0.6 0.5 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet -10.9 -17.5 -6.5 13.8 4.9
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex