Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Humanagement AS
Juridisk navn:  Humanagement AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22160769
Postboks 28 Grorud Ammerudgrenda 197 Fax:
0905 Oslo 960 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 960693531
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.66%
Resultat  
  
250%
Egenkapital  
  
37.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.000 128.000 45.000 139.000 139.000
Resultat: 12.000 -8.000 -21.000 17.000 8.000
Egenkapital: 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Regnskap for  Humanagement AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.000 128.000 45.000 139.000 139.000
Driftskostnader -23.000 -136.000 -66.000 -122.000 -130.000
Driftsresultat 12.000 -8.000 -21.000 17.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 12.000 -8.000 -21.000 17.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -8.000 -21.000 17.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Sum eiendeler 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -68.000 -60.000 -40.000 -57.000
Sum egenkapital 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 128.000 45.000 139.000 139.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.000 128.000 45.000 139.000 139.000
Varekostnad 0 0 0 -60.000 -90.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -136.000 -66.000 -62.000 -40.000
Driftskostnader -23.000 -136.000 -66.000 -122.000 -130.000
Driftsresultat 12.000 -8.000 -21.000 17.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -8.000 -21.000 17.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 0 25.000 0
Andre fordringer 25.000 25.000 25.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 2.000 15.000 35.000 43.000
Sum omløpsmidler 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Sum eiendeler 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -68.000 -60.000 -40.000 -57.000
Sum egenkapital 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 32.000 40.000 60.000 43.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 34.3 -6.3 -46.7 12.2 5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 27.3 -52.5 28.3 18.6
Signatur
26.10.2011
I FELLESSKAP AV STYREFORMANNEN SAMMEN MED MINST ET ANNET
STYREMEDLEM. I FORMANNENS FRAVÆR TEGNES SELSKAPET AV MINST
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.10.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
HANS ARNE SKEIDSVOLL PAULSEN
SVEIN BØE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex