Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hundremeterskogen As
Juridisk navn:  Hundremeterskogen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Barfots Veg 16A Magnus Barfots Veg 16A Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 913182170
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Experto Credite Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
104.62%
Resultat  
  
95.98%
Egenkapital  
  
-3.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.983.000 2.924.000 3.365.000 3.747.000 2.419.000
Resultat: 5.556.000 2.835.000 3.238.000 3.209.000 2.418.000
Egenkapital: 31.000 32.000 1.601.000 233.000 33.000
Regnskap for  Hundremeterskogen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.983.000 2.924.000 3.365.000 3.747.000 2.419.000
Driftskostnader -140.000 -142.000 -140.000 -144.000 -2.000
Driftsresultat 5.843.000 2.782.000 3.225.000 3.603.000 2.417.000
Finansinntekter -287.000 53.000 15.000 -372.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -24.000 0
Finans -287.000 53.000 13.000 -396.000 1.000
Resultat før skatt 5.556.000 2.835.000 3.238.000 3.209.000 2.418.000
Skattekostnad -1.378.000 -703.000 -840.000 -1.008.000 -657.000
Årsresultat 4.179.000 2.131.000 2.398.000 2.200.000 1.761.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 483.000
Sum omløpsmidler 6.089.000 3.367.000 3.973.000 3.241.000 1.957.000
Sum eiendeler 6.089.000 3.367.000 3.973.000 3.241.000 2.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 2.000 1.571.000 203.000 11.000
Sum egenkapital 31.000 32.000 1.601.000 233.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.058.000 3.334.000 2.372.000 3.008.000 2.407.000
Sum gjeld og egenkapital 6.089.000 3.366.000 3.973.000 3.241.000 2.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.983.000 2.924.000 3.365.000 3.747.000 2.419.000
Driftsinntekter 5.983.000 2.924.000 3.365.000 3.747.000 2.419.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -142.000 -140.000 -144.000 -2.000
Driftskostnader -140.000 -142.000 -140.000 -144.000 -2.000
Driftsresultat 5.843.000 2.782.000 3.225.000 3.603.000 2.417.000
Finansinntekter -287.000 53.000 15.000 -372.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -24.000 0
Finans -287.000 53.000 13.000 -396.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.180.000 -2.130.000 -1.030.000 -2.000.000 -1.750.000
Årsresultat 4.179.000 2.131.000 2.398.000 2.200.000 1.761.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 483.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2.326.000 899.000 2.066.000 2.163.000 0
Kasse, bank 3.764.000 2.468.000 1.907.000 1.078.000 1.957.000
Sum omløpsmidler 6.089.000 3.367.000 3.973.000 3.241.000 1.957.000
Sum eiendeler 6.089.000 3.367.000 3.973.000 3.241.000 2.440.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 2.000 1.571.000 203.000 11.000
Sum egenkapital 31.000 32.000 1.601.000 233.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 1.378.000 703.000 840.000 1.008.000 657.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -4.180.000 -2.130.000 -1.030.000 -2.000.000 -1.750.000
Annen kortsiktig gjeld 4.681.000 2.631.000 1.531.000 2.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.058.000 3.334.000 2.372.000 3.008.000 2.407.000
Sum gjeld og egenkapital 6.089.000 3.366.000 3.973.000 3.241.000 2.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 33.000 1.601.000 233.000 -450.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.7 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 1 1 1.7 1.1 0.9
Soliditet 0.5 1 40.3 7.2 1.4
Resultatgrad 97.7 95.1 95.8 96.2 99.9
Rentedekningsgrad 1612.5 134.6
Gjeldsgrad 195.4 104.2 1.5 12.9 72.9
Total kapitalrentabilitet 91.2 84.2 81.6 99.7 99.1
Signatur
06.02.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex