Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hundvåg Bilverksted AS
Juridisk navn:  Hundvåg Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51891300
Austbøsletta 6 Austbøsletta 6 Fax:
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992600365
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/6/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.04%
Resultat  
  
128.21%
Egenkapital  
  
7.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 7.610.000 7.607.000 5.821.000 4.627.000 1.332.000
Resultat: 22.000 -78.000 398.000 -239.000 -58.000
Egenkapital: 320.000 298.000 373.000 86.000 258.000
Regnskap for  Hundvåg Bilverksted AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 7.610.000 7.607.000 5.821.000 4.627.000 1.332.000
Driftskostnader -7.592.000 -7.688.000 -5.424.000 -4.866.000 -1.387.000
Driftsresultat 19.000 -82.000 397.000 -239.000 -56.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -5.000
Finans 4.000 4.000 1.000 0 -2.000
Resultat før skatt 22.000 -78.000 398.000 -239.000 -58.000
Skattekostnad -1.000 3.000 -111.000 67.000 16.000
Årsresultat 21.000 -74.000 286.000 -172.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 149.000 84.000 147.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.291.000 1.240.000 1.025.000 583.000 448.000
Sum eiendeler 1.412.000 1.389.000 1.109.000 730.000 509.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -2.000 73.000 -214.000 -42.000
Sum egenkapital 320.000 298.000 373.000 86.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.092.000 1.090.000 733.000 643.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 1.412.000 1.388.000 1.109.000 729.000 510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.608.000 7.603.000 5.821.000 4.627.000 1.332.000
Andre inntekter 2.000 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.610.000 7.607.000 5.821.000 4.627.000 1.332.000
Varekostnad -2.518.000 -2.937.000 -2.256.000 -1.926.000 -565.000
Lønninger -3.691.000 -3.434.000 -2.177.000 -1.990.000 -430.000
Avskrivning -53.000 -30.000 -19.000 -12.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.330.000 -1.287.000 -972.000 -938.000 -387.000
Driftskostnader -7.592.000 -7.688.000 -5.424.000 -4.866.000 -1.387.000
Driftsresultat 19.000 -82.000 397.000 -239.000 -56.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -5.000
Finans 4.000 4.000 1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 -74.000 286.000 -172.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 83.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 121.000 149.000 84.000 64.000 45.000
Sum varige driftsmidler 121.000 149.000 84.000 64.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 121.000 149.000 84.000 147.000 61.000
Varebeholdning 124.000 157.000 110.000 110.000 110.000
Kundefordringer 96.000 86.000 97.000 52.000 64.000
Andre fordringer 19.000 6.000 10.000 44.000 0
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 1.052.000 990.000 808.000 375.000 274.000
Sum omløpsmidler 1.291.000 1.240.000 1.025.000 583.000 448.000
Sum eiendeler 1.412.000 1.389.000 1.109.000 730.000 509.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -2.000 73.000 -214.000 -42.000
Sum egenkapital 320.000 298.000 373.000 86.000 258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 0 0
Leverandørgjeld 196.000 19.000 48.000 75.000 50.000
Betalbar skatt 1.000 0 25.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 313.000 476.000 239.000 188.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 582.000 595.000 422.000 380.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 1.092.000 1.090.000 733.000 643.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 1.412.000 1.388.000 1.109.000 729.000 510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 150.000 292.000 -60.000 196.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.4 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1.3 0.8 1.4
Soliditet 22.7 21.5 33.6 11.8 50.6
Resultatgrad 0.2 -1.1 6.8 -5.2 -4.2
Rentedekningsgrad -77.0 -238.0 -10.6
Gjeldsgrad 3.4 3.7 2.0 7.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 1.6 -5.5 35.9 -32.6 -10.4
Signatur
07.05.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.05.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex