Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hundvåg Bilverksted AS
Juridisk navn:  Hundvåg Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51891300
Austbøsletta 6 Austbøsletta 6 Fax:
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992600365
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.39%
Resultat  
  
97.41%
Egenkapital  
  
-1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 7.958.000 7.342.000 7.610.000 7.607.000 5.821.000
Resultat: 381.000 193.000 22.000 -78.000 398.000
Egenkapital: 439.000 445.000 320.000 298.000 373.000
Regnskap for  Hundvåg Bilverksted AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 7.958.000 7.342.000 7.610.000 7.607.000 5.821.000
Driftskostnader -7.587.000 -7.155.000 -7.592.000 -7.688.000 -5.424.000
Driftsresultat 372.000 187.000 19.000 -82.000 397.000
Finansinntekter 10.000 7.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 10.000 6.000 4.000 4.000 1.000
Resultat før skatt 381.000 193.000 22.000 -78.000 398.000
Skattekostnad -117.000 -68.000 -1.000 3.000 -111.000
Årsresultat 264.000 125.000 21.000 -74.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 73.000 121.000 149.000 84.000
Sum omløpsmidler 1.349.000 1.610.000 1.291.000 1.240.000 1.025.000
Sum eiendeler 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.389.000 1.109.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 145.000 20.000 -2.000 73.000
Sum egenkapital 439.000 445.000 320.000 298.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 949.000 1.238.000 1.092.000 1.090.000 733.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.388.000 1.109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.958.000 7.342.000 7.608.000 7.603.000 5.821.000
Andre inntekter 0 0 2.000 3.000 0
Driftsinntekter 7.958.000 7.342.000 7.610.000 7.607.000 5.821.000
Varekostnad -2.978.000 -2.501.000 -2.518.000 -2.937.000 -2.256.000
Lønninger -3.446.000 -3.466.000 -3.691.000 -3.434.000 -2.177.000
Avskrivning -34.000 -48.000 -53.000 -30.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.129.000 -1.140.000 -1.330.000 -1.287.000 -972.000
Driftskostnader -7.587.000 -7.155.000 -7.592.000 -7.688.000 -5.424.000
Driftsresultat 372.000 187.000 19.000 -82.000 397.000
Finansinntekter 10.000 7.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 10.000 6.000 4.000 4.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 125.000 21.000 -74.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 73.000 121.000 149.000 84.000
Sum varige driftsmidler 39.000 73.000 121.000 149.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.000 73.000 121.000 149.000 84.000
Varebeholdning 141.000 170.000 124.000 157.000 110.000
Kundefordringer 114.000 136.000 96.000 86.000 97.000
Andre fordringer 19.000 279.000 19.000 6.000 10.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 1.073.000 1.024.000 1.052.000 990.000 808.000
Sum omløpsmidler 1.349.000 1.610.000 1.291.000 1.240.000 1.025.000
Sum eiendeler 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.389.000 1.109.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 145.000 20.000 -2.000 73.000
Sum egenkapital 439.000 445.000 320.000 298.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 93.000 163.000 196.000 19.000 48.000
Betalbar skatt 117.000 68.000 1.000 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 332.000 371.000 313.000 476.000 239.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 407.000 636.000 582.000 595.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 949.000 1.238.000 1.092.000 1.090.000 733.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.388.000 1.109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 400.000 372.000 199.000 150.000 292.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.0 1.3
Soliditet 31.6 26.4 22.7 21.5 33.6
Resultatgrad 4.7 2.5 0.2 -1.1 6.8
Rentedekningsgrad 194.0 -77.0
Gjeldsgrad 2.2 2.8 3.4 3.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 27.5 11.5 1.6 -5.5 35.9
Signatur
07.05.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.05.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex