Hundvåg Bilverksted AS
Juridisk navn:  Hundvåg Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51891300
Austbøsletta 6 Austbøsletta 6 Fax:
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992600365
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.52%
Resultat  
  
777.27%
Egenkapital  
  
39.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 7.342.000 7.610.000 7.607.000 5.821.000 4.627.000
Resultat: 193.000 22.000 -78.000 398.000 -239.000
Egenkapital: 445.000 320.000 298.000 373.000 86.000
Regnskap for  Hundvåg Bilverksted AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 7.342.000 7.610.000 7.607.000 5.821.000 4.627.000
Driftskostnader -7.155.000 -7.592.000 -7.688.000 -5.424.000 -4.866.000
Driftsresultat 187.000 19.000 -82.000 397.000 -239.000
Finansinntekter 7.000 4.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Finans 6.000 4.000 4.000 1.000 0
Resultat før skatt 193.000 22.000 -78.000 398.000 -239.000
Skattekostnad -68.000 -1.000 3.000 -111.000 67.000
Årsresultat 125.000 21.000 -74.000 286.000 -172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 121.000 149.000 84.000 147.000
Sum omløpsmidler 1.610.000 1.291.000 1.240.000 1.025.000 583.000
Sum eiendeler 1.683.000 1.412.000 1.389.000 1.109.000 730.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 20.000 -2.000 73.000 -214.000
Sum egenkapital 445.000 320.000 298.000 373.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 1.092.000 1.090.000 733.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.000 1.412.000 1.388.000 1.109.000 729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.342.000 7.608.000 7.603.000 5.821.000 4.627.000
Andre inntekter 0 2.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 7.342.000 7.610.000 7.607.000 5.821.000 4.627.000
Varekostnad -2.501.000 -2.518.000 -2.937.000 -2.256.000 -1.926.000
Lønninger -3.466.000 -3.691.000 -3.434.000 -2.177.000 -1.990.000
Avskrivning -48.000 -53.000 -30.000 -19.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.140.000 -1.330.000 -1.287.000 -972.000 -938.000
Driftskostnader -7.155.000 -7.592.000 -7.688.000 -5.424.000 -4.866.000
Driftsresultat 187.000 19.000 -82.000 397.000 -239.000
Finansinntekter 7.000 4.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Finans 6.000 4.000 4.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 21.000 -74.000 286.000 -172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 83.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 121.000 149.000 84.000 64.000
Sum varige driftsmidler 73.000 121.000 149.000 84.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 121.000 149.000 84.000 147.000
Varebeholdning 170.000 124.000 157.000 110.000 110.000
Kundefordringer 136.000 96.000 86.000 97.000 52.000
Andre fordringer 279.000 19.000 6.000 10.000 44.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 1.024.000 1.052.000 990.000 808.000 375.000
Sum omløpsmidler 1.610.000 1.291.000 1.240.000 1.025.000 583.000
Sum eiendeler 1.683.000 1.412.000 1.389.000 1.109.000 730.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 20.000 -2.000 73.000 -214.000
Sum egenkapital 445.000 320.000 298.000 373.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Leverandørgjeld 163.000 196.000 19.000 48.000 75.000
Betalbar skatt 68.000 1.000 0 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 371.000 313.000 476.000 239.000 188.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 636.000 582.000 595.000 422.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 1.238.000 1.092.000 1.090.000 733.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.000 1.412.000 1.388.000 1.109.000 729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 372.000 199.000 150.000 292.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.0 1.3 0.8
Soliditet 26.4 22.7 21.5 33.6 11.8
Resultatgrad 2.5 0.2 -1.1 6.8 -5.2
Rentedekningsgrad 194.0 -77.0 -238.0
Gjeldsgrad 2.8 3.4 3.7 2.0 7.5
Total kapitalrentabilitet 11.5 1.6 -5.5 35.9 -32.6
Signatur
07.05.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.05.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex