Hundvåg Bilverksted AS
Juridisk navn:  Hundvåg Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51891300
Austbøsletta 6 Austbøsletta 6 Fax:
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992600365
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 15.02.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15,98%
Resultat  
  
-8,4%
Egenkapital  
  
-78,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.610.000 7.607.000
Resultat: 349.000 381.000 193.000 22.000 -78.000
Egenkapital: 95.000 439.000 445.000 320.000 298.000
Regnskap for  Hundvåg Bilverksted AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.610.000 7.607.000
Driftskostnader -8.897.000 -7.587.000 -7.155.000 -7.592.000 -7.688.000
Driftsresultat 333.000 372.000 187.000 19.000 -82.000
Finansinntekter 17.000 10.000 7.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Finans 16.000 10.000 6.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 349.000 381.000 193.000 22.000 -78.000
Skattekostnad -93.000 -117.000 -68.000 -1.000 3.000
Årsresultat 256.000 264.000 125.000 21.000 -74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 39.000 73.000 121.000 149.000
Sum omløpsmidler 2.405.000 1.349.000 1.610.000 1.291.000 1.240.000
Sum eiendeler 2.425.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 409.000 145.000 20.000 -2.000
Sum egenkapital 95.000 439.000 445.000 320.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 949.000 1.238.000 1.092.000 1.090.000
Sum gjeld og egenkapital 2.426.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.608.000 7.603.000
Andre inntekter 0 0 0 2.000 3.000
Driftsinntekter 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.610.000 7.607.000
Varekostnad -3.151.000 -2.978.000 -2.501.000 -2.518.000 -2.937.000
Lønninger -4.569.000 -3.446.000 -3.466.000 -3.691.000 -3.434.000
Avskrivning -34.000 -34.000 -48.000 -53.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.143.000 -1.129.000 -1.140.000 -1.330.000 -1.287.000
Driftskostnader -8.897.000 -7.587.000 -7.155.000 -7.592.000 -7.688.000
Driftsresultat 333.000 372.000 187.000 19.000 -82.000
Finansinntekter 17.000 10.000 7.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Finans 16.000 10.000 6.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 256.000 264.000 125.000 21.000 -74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 39.000 73.000 121.000 149.000
Sum varige driftsmidler 20.000 39.000 73.000 121.000 149.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 39.000 73.000 121.000 149.000
Varebeholdning 150.000 141.000 170.000 124.000 157.000
Kundefordringer 71.000 114.000 136.000 96.000 86.000
Andre fordringer 55.000 19.000 279.000 19.000 6.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 2.129.000 1.073.000 1.024.000 1.052.000 990.000
Sum omløpsmidler 2.405.000 1.349.000 1.610.000 1.291.000 1.240.000
Sum eiendeler 2.425.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.389.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 409.000 145.000 20.000 -2.000
Sum egenkapital 95.000 439.000 445.000 320.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 211.000 93.000 163.000 196.000 19.000
Betalbar skatt 93.000 117.000 68.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 586.000 332.000 371.000 313.000 476.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 841.000 407.000 636.000 582.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 949.000 1.238.000 1.092.000 1.090.000
Sum gjeld og egenkapital 2.426.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000 1.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 400.000 372.000 199.000 150.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.4 1.3 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.2 1.1 1.0
Soliditet 3.9 31.6 26.4 22.7 21.5
Resultatgrad 3.6 4.7 2.5 0.2 -1.1
Rentedekningsgrad 350.0 194.0 -77.0
Gjeldsgrad 24.5 2.2 2.8 3.4 3.7
Total kapitalrentabilitet 14.4 27.5 11.5 1.6 -5.5
Signatur
07.05.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.05.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex