Hundvåg Bilverksted AS
Juridisk navn:  Hundvåg Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51891300
Austbøsletta 6 Austbøsletta 6 Fax: 51891301
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992600365
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 15.02.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,24%
Resultat  
  
42,41%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 8.931.000 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.610.000
Resultat: 497.000 349.000 381.000 193.000 22.000
Egenkapital: 95.000 95.000 439.000 445.000 320.000
Regnskap for  Hundvåg Bilverksted AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 8.931.000 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.610.000
Driftskostnader -8.444.000 -8.897.000 -7.587.000 -7.155.000 -7.592.000
Driftsresultat 487.000 333.000 372.000 187.000 19.000
Finansinntekter 10.000 17.000 10.000 7.000 4.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 10.000 16.000 10.000 6.000 4.000
Resultat før skatt 497.000 349.000 381.000 193.000 22.000
Skattekostnad -149.000 -93.000 -117.000 -68.000 -1.000
Årsresultat 349.000 256.000 264.000 125.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 20.000 39.000 73.000 121.000
Sum omløpsmidler 2.166.000 2.405.000 1.349.000 1.610.000 1.291.000
Sum eiendeler 2.226.000 2.425.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 65.000 409.000 145.000 20.000
Sum egenkapital 95.000 95.000 439.000 445.000 320.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.130.000 2.331.000 949.000 1.238.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 2.225.000 2.426.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.923.000 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.608.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 8.931.000 9.230.000 7.958.000 7.342.000 7.610.000
Varekostnad -3.086.000 -3.151.000 -2.978.000 -2.501.000 -2.518.000
Lønninger -4.327.000 -4.569.000 -3.446.000 -3.466.000 -3.691.000
Avskrivning -10.000 -34.000 -34.000 -48.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.021.000 -1.143.000 -1.129.000 -1.140.000 -1.330.000
Driftskostnader -8.444.000 -8.897.000 -7.587.000 -7.155.000 -7.592.000
Driftsresultat 487.000 333.000 372.000 187.000 19.000
Finansinntekter 10.000 17.000 10.000 7.000 4.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 10.000 16.000 10.000 6.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -348.000 -600.000 0 0 0
Årsresultat 349.000 256.000 264.000 125.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 20.000 39.000 73.000 121.000
Sum varige driftsmidler 60.000 20.000 39.000 73.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 20.000 39.000 73.000 121.000
Varebeholdning 182.000 150.000 141.000 170.000 124.000
Kundefordringer 132.000 71.000 114.000 136.000 96.000
Andre fordringer 6.000 55.000 19.000 279.000 19.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 1.844.000 2.129.000 1.073.000 1.024.000 1.052.000
Sum omløpsmidler 2.166.000 2.405.000 1.349.000 1.610.000 1.291.000
Sum eiendeler 2.226.000 2.425.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital 65.000 65.000 409.000 145.000 20.000
Sum egenkapital 95.000 95.000 439.000 445.000 320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 312.000 211.000 93.000 163.000 196.000
Betalbar skatt 149.000 93.000 117.000 68.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 561.000 586.000 332.000 371.000 313.000
Utbytte -348.000 -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 760.000 841.000 407.000 636.000 582.000
Sum kortsiktig gjeld 2.130.000 2.331.000 949.000 1.238.000 1.092.000
Sum gjeld og egenkapital 2.225.000 2.426.000 1.388.000 1.683.000 1.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 74.000 400.000 372.000 199.000
Likviditetsgrad 1 1 1.0 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1.3 1.2 1.1
Soliditet 4.3 3.9 31.6 26.4 22.7
Resultatgrad 5.5 3.6 4.7 2.5 0.2
Rentedekningsgrad 350.0 194.0
Gjeldsgrad 22.4 24.5 2.2 2.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 22.3 14.4 27.5 11.5 1.6
Signatur
07.05.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.05.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex