Hundvåg Legesenter As
Juridisk navn:  Hundvåg Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51549350
Hundvågveien 41 Hundvågveien 41 Fax:
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916499604
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.55%
Resultat  
  
-78%
Egenkapital  
  
4.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.637.000 3.732.000 3.460.000 3.280.000 0
Resultat: 11.000 50.000 -214.000 -160.000 0
Egenkapital: -219.000 -230.000 -279.000 -65.000 94.000
Regnskap for  Hundvåg Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.637.000 3.732.000 3.460.000 3.280.000 0
Driftskostnader -3.627.000 -3.683.000 -3.673.000 -3.438.000 0
Driftsresultat 11.000 50.000 -214.000 -158.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 11.000 50.000 -214.000 -160.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 50.000 -214.000 -160.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 62.000 88.000 114.000 0
Sum omløpsmidler 141.000 128.000 82.000 185.000 100.000
Sum eiendeler 177.000 190.000 170.000 299.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -319.000 -330.000 -379.000 -165.000 -6.000
Sum egenkapital -219.000 -230.000 -279.000 -65.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 396.000 420.000 449.000 365.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 177.000 190.000 170.000 300.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.637.000 3.732.000 3.460.000 3.280.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.637.000 3.732.000 3.460.000 3.280.000 0
Varekostnad -327.000 -311.000 -290.000 -300.000 0
Lønninger -2.144.000 -2.312.000 -2.180.000 -2.152.000 0
Avskrivning -26.000 -26.000 -26.000 -16.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.130.000 -1.034.000 -1.177.000 -970.000 0
Driftskostnader -3.627.000 -3.683.000 -3.673.000 -3.438.000 0
Driftsresultat 11.000 50.000 -214.000 -158.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 50.000 -214.000 -160.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 62.000 88.000 114.000 0
Sum varige driftsmidler 36.000 62.000 88.000 114.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.000 62.000 88.000 114.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 128.000 82.000 185.000 100.000
Sum omløpsmidler 141.000 128.000 82.000 185.000 100.000
Sum eiendeler 177.000 190.000 170.000 299.000 100.000
Sum opptjent egenkapital -319.000 -330.000 -379.000 -165.000 -6.000
Sum egenkapital -219.000 -230.000 -279.000 -65.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 53.000 34.000 106.000 37.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 135.000 123.000 113.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 234.000 251.000 220.000 215.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 396.000 420.000 449.000 365.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 177.000 190.000 170.000 300.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -255.000 -292.000 -367.000 -180.000 94.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.5 16.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.5 16.7
Soliditet -123.7 -121.1 -164.1 -21.7 94.0
Resultatgrad 0.3 1.3 -6.2 -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 -1.6 -5.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 26.3 -125.9 -52.7 0.0
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex