Hundven Og Monsen Vvs AS
Juridisk navn:  Hundven Og Monsen Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56140440
Hallheimslien 21 Hallheimslien 21 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993366315
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10/13/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Saga Entreprenør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.25%
Resultat  
  
99.88%
Egenkapital  
  
-0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.887.000 23.953.000 34.645.000 27.273.000 15.299.000
Resultat: -4.000 -3.248.000 520.000 566.000 342.000
Egenkapital: -1.929.000 -1.925.000 1.202.000 803.000 395.000
Regnskap for  Hundven Og Monsen Vvs AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.887.000 23.953.000 34.645.000 27.273.000 15.299.000
Driftskostnader -26.640.000 -27.072.000 -33.937.000 -26.616.000 -14.832.000
Driftsresultat 248.000 -3.118.000 708.000 658.000 466.000
Finansinntekter 33.000 29.000 15.000 18.000 12.000
Finanskostnader -285.000 -159.000 -203.000 -110.000 -136.000
Finans -252.000 -130.000 -188.000 -92.000 -124.000
Resultat før skatt -4.000 -3.248.000 520.000 566.000 342.000
Skattekostnad 0 122.000 -122.000 -157.000 -111.000
Årsresultat -4.000 -3.126.000 399.000 408.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.203.000 1.010.000 800.000 687.000 677.000
Sum omløpsmidler 7.714.000 4.586.000 7.746.000 8.373.000 5.923.000
Sum eiendeler 8.917.000 5.596.000 8.546.000 9.060.000 6.600.000
Sum opptjent egenkapital -2.129.000 -2.125.000 1.002.000 603.000 195.000
Sum egenkapital -1.929.000 -1.925.000 1.202.000 803.000 395.000
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 395.000 961.000 1.283.000 1.667.000
Sum kortsiktig gjeld 9.538.000 7.125.000 6.383.000 6.973.000 4.538.000
Sum gjeld og egenkapital 8.917.000 5.595.000 8.546.000 9.059.000 6.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.887.000 23.889.000 34.645.000 27.246.000 15.289.000
Andre inntekter 0 64.000 0 27.000 10.000
Driftsinntekter 26.887.000 23.953.000 34.645.000 27.273.000 15.299.000
Varekostnad -10.488.000 -12.147.000 -20.121.000 -14.516.000 -6.084.000
Lønninger -11.835.000 -11.082.000 -10.170.000 -8.221.000 -6.070.000
Avskrivning -164.000 -86.000 -97.000 -149.000 -306.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.153.000 -3.757.000 -3.549.000 -3.730.000 -2.372.000
Driftskostnader -26.640.000 -27.072.000 -33.937.000 -26.616.000 -14.832.000
Driftsresultat 248.000 -3.118.000 708.000 658.000 466.000
Finansinntekter 33.000 29.000 15.000 18.000 12.000
Finanskostnader -285.000 -159.000 -203.000 -110.000 -136.000
Finans -252.000 -130.000 -188.000 -92.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -3.126.000 399.000 408.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 17.000 29.000 41.000 54.000 0
Driftsløsøre 481.000 135.000 166.000 224.000 528.000
Sum varige driftsmidler 507.000 178.000 226.000 301.000 528.000
Sum finansielle anleggsmidler 696.000 831.000 574.000 386.000 149.000
Sum anleggsmidler 1.203.000 1.010.000 800.000 687.000 677.000
Varebeholdning 704.000 757.000 778.000 772.000 617.000
Kundefordringer 5.311.000 2.186.000 4.660.000 6.130.000 4.393.000
Andre fordringer 1.247.000 1.227.000 1.816.000 993.000 525.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 452.000 417.000 493.000 479.000 387.000
Sum omløpsmidler 7.714.000 4.586.000 7.746.000 8.373.000 5.923.000
Sum eiendeler 8.917.000 5.596.000 8.546.000 9.060.000 6.600.000
Sum opptjent egenkapital -2.129.000 -2.125.000 1.002.000 603.000 195.000
Sum egenkapital -1.929.000 -1.925.000 1.202.000 803.000 395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 122.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.944.000 1.568.000 1.285.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 395.000 961.000 1.283.000 1.667.000
Leverandørgjeld 3.900.000 2.774.000 2.516.000 4.780.000 2.775.000
Betalbar skatt 0 0 0 157.000 111.000
Skyldig offentlige avgifter 1.509.000 1.749.000 1.508.000 956.000 861.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.185.000 1.034.000 1.074.000 1.080.000 790.000
Sum kortsiktig gjeld 9.538.000 7.125.000 6.383.000 6.973.000 4.538.000
Sum gjeld og egenkapital 8.917.000 5.595.000 8.546.000 9.059.000 6.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.824.000 -2.539.000 1.363.000 1.400.000 1.385.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 1.1 1.1 1.2
Soliditet -21.6 -34.4 14.1 8.9 6.0
Resultatgrad 0.9 2 2.4 3.0
Rentedekningsgrad 0.9 -19.6 3.5 6.1 3.5
Gjeldsgrad -5.6 -3.9 6.1 10.3 15.7
Total kapitalrentabilitet 3.2 -55.2 8.5 7.5 7.2
Signatur
10.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex