Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 4104 Jensvoll Terminalveien 10 Fax: 75525277
8089 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 986384243
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-100.78%
Resultat  
  
398.13%
Egenkapital  
  
7.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -46.000 5.932.000 52.553.000 0 0
Resultat: 319.000 -107.000 -35.000 517.000 60.000
Egenkapital: 3.613.000 3.364.000 3.445.000 3.469.000 1.217.000
Regnskap for  Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -46.000 5.932.000 52.553.000 0 0
Driftskostnader 507.000 -6.014.000 -52.578.000 543.000 35.000
Driftsresultat 461.000 -82.000 -26.000 543.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 21.000 97.000
Finanskostnader -142.000 -25.000 -9.000 -47.000 -72.000
Finans -142.000 -25.000 -9.000 -26.000 25.000
Resultat før skatt 319.000 -107.000 -35.000 517.000 60.000
Skattekostnad -70.000 26.000 11.000 -129.000 -16.000
Årsresultat 249.000 -81.000 -25.000 388.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.677.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 16.076.000 17.944.000 18.108.000 30.022.000 17.086.000
Sum eiendeler 25.753.000 17.969.000 18.133.000 30.047.000 17.111.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 499.000 580.000 605.000 217.000
Sum egenkapital 3.613.000 3.364.000 3.445.000 3.469.000 1.217.000
Sum langsiktig gjeld 10.858.000 360.000 376.000 453.000 2.028.000
Sum kortsiktig gjeld 11.281.000 14.245.000 14.312.000 26.124.000 13.866.000
Sum gjeld og egenkapital 25.752.000 17.969.000 18.133.000 30.047.000 17.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -46.000 5.932.000 52.553.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter -46.000 5.932.000 52.553.000 0 0
Varekostnad 814.000 -5.688.000 -52.300.000 850.000 241.000
Lønninger -54.000 -54.000 -58.000 -50.000 -54.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -272.000 -220.000 -257.000 -152.000
Driftskostnader 507.000 -6.014.000 -52.578.000 543.000 35.000
Driftsresultat 461.000 -82.000 -26.000 543.000 35.000
Finansinntekter 0 0 0 21.000 97.000
Finanskostnader -142.000 -25.000 -9.000 -47.000 -72.000
Finans -142.000 -25.000 -9.000 -26.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 249.000 -81.000 -25.000 388.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.087.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.087.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 589.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.677.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Varebeholdning 15.510.000 11.889.000 7.300.000 29.390.000 13.171.000
Kundefordringer 50.000 5.985.000 10.751.000 22.000 68.000
Andre fordringer 0 0 0 0 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 516.000 70.000 56.000 610.000 3.741.000
Sum omløpsmidler 16.076.000 17.944.000 18.108.000 30.022.000 17.086.000
Sum eiendeler 25.753.000 17.969.000 18.133.000 30.047.000 17.111.000
Sum opptjent egenkapital 748.000 499.000 580.000 605.000 217.000
Sum egenkapital 3.613.000 3.364.000 3.445.000 3.469.000 1.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.000 16.000 42.000 129.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.642.000 11.748.000 12.553.000 23.168.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.858.000 360.000 376.000 453.000 2.028.000
Leverandørgjeld 95.000 1.844.000 1.028.000 2.302.000 11.584.000
Betalbar skatt 15.000 0 76.000 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 29.000 29.000 25.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 624.000 625.000 630.000 2.237.000
Sum kortsiktig gjeld 11.281.000 14.245.000 14.312.000 26.124.000 13.866.000
Sum gjeld og egenkapital 25.752.000 17.969.000 18.133.000 30.047.000 17.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.795.000 3.699.000 3.796.000 3.898.000 3.220.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.8 0.1 0.3
Soliditet 1 18.7 1 11.5 7.1
Resultatgrad -1002.2 -1.4
Rentedekningsgrad 3.2 -3.3 -2.9 12.0 1.8
Gjeldsgrad 6.1 4.3 4.3 7.7 13.1
Total kapitalrentabilitet 1.8 -0.5 -0.1 1.9 0.8
Signatur
17.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex