Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hurdal Skisenter AS
Juridisk navn:  Hurdal Skisenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63920200
Industrivegen 34 Steinsjøvegen 11 Fax: 63920229
2069 Jessheim 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 961335566
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 5/24/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.92%
Resultat  
  
-204.99%
Egenkapital  
  
-47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.183.000 5.480.000 4.752.000 4.985.000 4.829.000
Resultat: -1.894.000 -621.000 -3.327.000 429.000 -1.624.000
Egenkapital: -5.924.000 -4.030.000 -3.410.000 -83.000 -512.000
Regnskap for  Hurdal Skisenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.183.000 5.480.000 4.752.000 4.985.000 4.829.000
Driftskostnader -4.834.000 -5.815.000 -7.830.000 -4.481.000 -6.265.000
Driftsresultat -1.650.000 -335.000 -3.078.000 504.000 -1.436.000
Finansinntekter 2.000 44.000 34.000 7.000 18.000
Finanskostnader -246.000 -329.000 -283.000 -82.000 -206.000
Finans -244.000 -285.000 -249.000 -75.000 -188.000
Resultat før skatt -1.894.000 -621.000 -3.327.000 429.000 -1.624.000
Skattekostnad 0 0 0 0 109.000
Årsresultat -1.894.000 -621.000 -3.327.000 429.000 -1.515.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.642.000 7.678.000 6.993.000 6.149.000 5.876.000
Sum omløpsmidler 982.000 2.142.000 1.183.000 710.000 995.000
Sum eiendeler 8.624.000 9.820.000 8.176.000 6.859.000 6.871.000
Sum opptjent egenkapital -6.424.000 -4.530.000 -3.910.000 -583.000 -1.012.000
Sum egenkapital -5.924.000 -4.030.000 -3.410.000 -83.000 -512.000
Sum langsiktig gjeld 12.886.000 11.122.000 8.277.000 3.817.000 2.108.000
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 2.728.000 3.309.000 3.125.000 5.274.000
Sum gjeld og egenkapital 8.625.000 9.820.000 8.176.000 6.859.000 6.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.183.000 5.563.000 4.990.000 4.739.000 4.825.000
Andre inntekter 0 -84.000 -238.000 246.000 4.000
Driftsinntekter 3.183.000 5.480.000 4.752.000 4.985.000 4.829.000
Varekostnad -340.000 -627.000 -944.000 -405.000 -434.000
Lønninger -1.242.000 -1.687.000 -2.070.000 -1.399.000 -1.802.000
Avskrivning -535.000 -512.000 -543.000 -298.000 -514.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.664.000 -3.114.000 -4.250.000 -2.362.000 -3.515.000
Driftskostnader -4.834.000 -5.815.000 -7.830.000 -4.481.000 -6.265.000
Driftsresultat -1.650.000 -335.000 -3.078.000 504.000 -1.436.000
Finansinntekter 2.000 44.000 34.000 7.000 18.000
Finanskostnader -246.000 -329.000 -283.000 -82.000 -206.000
Finans -244.000 -285.000 -249.000 -75.000 -188.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.894.000 -621.000 -3.327.000 429.000 -1.515.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.713.000 6.694.000 5.964.000 4.976.000 4.743.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 919.000 974.000 1.019.000 1.138.000 1.072.000
Sum varige driftsmidler 7.632.000 7.668.000 6.983.000 6.114.000 5.815.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 35.000 61.000
Sum anleggsmidler 7.642.000 7.678.000 6.993.000 6.149.000 5.876.000
Varebeholdning 152.000 176.000 51.000 34.000 51.000
Kundefordringer 59.000 88.000 156.000 59.000 2.000
Andre fordringer 746.000 1.836.000 808.000 570.000 790.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 42.000 168.000 47.000 151.000
Sum omløpsmidler 982.000 2.142.000 1.183.000 710.000 995.000
Sum eiendeler 8.624.000 9.820.000 8.176.000 6.859.000 6.871.000
Sum opptjent egenkapital -6.424.000 -4.530.000 -3.910.000 -583.000 -1.012.000
Sum egenkapital -5.924.000 -4.030.000 -3.410.000 -83.000 -512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 448.000 398.000 382.000 268.000 329.000
Sum langsiktig gjeld 12.886.000 11.122.000 8.277.000 3.817.000 2.108.000
Leverandørgjeld 469.000 1.297.000 2.368.000 769.000 2.930.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 229.000 108.000 54.000 -57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 743.000 805.000 450.000 2.035.000 2.073.000
Sum kortsiktig gjeld 1.663.000 2.728.000 3.309.000 3.125.000 5.274.000
Sum gjeld og egenkapital 8.625.000 9.820.000 8.176.000 6.859.000 6.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -681.000 -586.000 -2.126.000 -2.415.000 -4.279.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.3 0.2 0.2
Soliditet -68.7 -41.7 -1.2 -7.5
Resultatgrad -51.8 -6.1 -64.8 10.1 -29.7
Rentedekningsgrad -6.7 -10.9 6.1 -6.9
Gjeldsgrad -2.5 -3.4 -3.4 -83.6 -14.4
Total kapitalrentabilitet -19.1 -37.2 7.5 -20.6
Signatur
26.12.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
FURUSETH KRAGSET LISE
SIGNATUR HVER FOR SEG
FURUSETH PAAL-MOGENS
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex