Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hurum Eiendomsutvikling AS
Juridisk navn:  Hurum Eiendomsutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32795077
Østre Strandvei 4B Østre Strandvei 4B Fax:
3482 Tofte 3482 Tofte
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 918198326
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/1974 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Oslofjorden As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.19%
Resultat  
  
113.29%
Egenkapital  
  
-0.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 937.000 908.000 725.000 851.000 760.000
Resultat: 674.000 316.000 78.000 209.000 153.000
Egenkapital: 3.241.000 3.265.000 3.232.000 3.159.000 3.111.000
Regnskap for  Hurum Eiendomsutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 937.000 908.000 725.000 851.000 760.000
Driftskostnader -263.000 -592.000 -647.000 -642.000 -611.000
Driftsresultat 674.000 316.000 78.000 209.000 149.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 4.000
Resultat før skatt 674.000 316.000 78.000 209.000 153.000
Skattekostnad -148.000 -61.000 -6.000 -1.000 -18.000
Årsresultat 526.000 256.000 73.000 209.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.761.000 4.693.000 3.964.000 3.565.000 2.972.000
Sum omløpsmidler 752.000 555.000 366.000 497.000 639.000
Sum eiendeler 5.513.000 5.248.000 4.330.000 4.062.000 3.611.000
Sum opptjent egenkapital 2.041.000 2.065.000 2.032.000 1.959.000 1.911.000
Sum egenkapital 3.241.000 3.265.000 3.232.000 3.159.000 3.111.000
Sum langsiktig gjeld 1.452.000 1.503.000 568.000 576.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 480.000 530.000 327.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 5.513.000 5.248.000 4.330.000 4.062.000 3.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000 54.000 25.000 25.000 18.000
Andre inntekter 905.000 854.000 700.000 826.000 742.000
Driftsinntekter 937.000 908.000 725.000 851.000 760.000
Varekostnad -32.000 -51.000 0 0 0
Lønninger -4.000 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -225.000 -540.000 -647.000 -642.000 -611.000
Driftskostnader -263.000 -592.000 -647.000 -642.000 -611.000
Driftsresultat 674.000 316.000 78.000 209.000 149.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 4.000
Konsernbidrag -550.000 -222.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat 526.000 256.000 73.000 209.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.672.000 4.672.000 3.941.000 3.542.000 2.949.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 21.000 0 23.000 0
Sum varige driftsmidler 4.691.000 4.693.000 3.941.000 3.565.000 2.949.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 0 23.000 0 23.000
Sum anleggsmidler 4.761.000 4.693.000 3.964.000 3.565.000 2.972.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 113.000 0 85.000 33.000
Andre fordringer 11.000 103.000 10.000 10.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 620.000 339.000 355.000 401.000 593.000
Sum omløpsmidler 752.000 555.000 366.000 497.000 639.000
Sum eiendeler 5.513.000 5.248.000 4.330.000 4.062.000 3.611.000
Sum opptjent egenkapital 2.041.000 2.065.000 2.032.000 1.959.000 1.911.000
Sum egenkapital 3.241.000 3.265.000 3.232.000 3.159.000 3.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 255.000 262.000 268.000 276.000 287.000
Gjeld til kredittinstitutt 705.000 289.000 239.000 206.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 1.452.000 1.503.000 568.000 576.000 287.000
Leverandørgjeld 22.000 90.000 187.000 2.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 8.000 12.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 93.000 101.000 96.000 106.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 480.000 530.000 327.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 5.513.000 5.248.000 4.330.000 4.062.000 3.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -68.000 75.000 -164.000 170.000 426.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 0.7 1.5 3.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.7 1.5 3.1
Soliditet 58.8 62.2 74.6 77.8 86.2
Resultatgrad 71.9 34.8 10.8 24.6 19.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.2 6 1.8 5.2 4.2
Signatur
20.04.2012
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN ELLER 2 STYRE-
MEDLEMMER I FORENING.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex