Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hurum Elektro AS
Juridisk navn:  Hurum Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32798910
Postboks 113 Østre Strandvei 12 Fax: 32795120
3481 Tofte 3482 Tofte
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 961833132
Aksjekapital: 100.200 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/31/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ecit Oslofjorden As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.66%
Resultat  
  
-3.21%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.107.000 13.574.000 12.835.000 10.167.000 8.329.000
Resultat: 1.265.000 1.307.000 915.000 534.000 278.000
Egenkapital: 2.071.000 2.071.000 1.874.000 1.596.000 1.702.000
Regnskap for  Hurum Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.107.000 13.574.000 12.835.000 10.167.000 8.329.000
Driftskostnader -14.790.000 -12.256.000 -11.897.000 -9.551.000 -7.932.000
Driftsresultat 1.318.000 1.318.000 938.000 615.000 398.000
Finansinntekter 74.000 51.000 11.000 0 4.000
Finanskostnader -127.000 -63.000 -33.000 -81.000 -124.000
Finans -53.000 -12.000 -22.000 -81.000 -120.000
Resultat før skatt 1.265.000 1.307.000 915.000 534.000 278.000
Skattekostnad -318.000 -310.000 -216.000 -140.000 -80.000
Årsresultat 947.000 997.000 699.000 394.000 198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.381.000 1.902.000 998.000 501.000 765.000
Sum omløpsmidler 5.381.000 4.658.000 4.436.000 3.990.000 3.144.000
Sum eiendeler 7.762.000 6.560.000 5.434.000 4.491.000 3.909.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 1.867.000 1.670.000 1.496.000 1.602.000
Sum egenkapital 2.071.000 2.071.000 1.874.000 1.596.000 1.702.000
Sum langsiktig gjeld 1.847.000 1.587.000 954.000 166.000 435.000
Sum kortsiktig gjeld 3.843.000 2.901.000 2.605.000 2.729.000 1.773.000
Sum gjeld og egenkapital 7.762.000 6.559.000 5.433.000 4.491.000 3.910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.872.000 13.324.000 12.835.000 10.167.000 8.250.000
Andre inntekter 236.000 250.000 0 0 79.000
Driftsinntekter 16.107.000 13.574.000 12.835.000 10.167.000 8.329.000
Varekostnad -5.962.000 -4.882.000 -5.571.000 -3.866.000 -3.166.000
Lønninger -5.885.000 -5.103.000 -4.292.000 -3.634.000 -2.870.000
Avskrivning -392.000 -240.000 -139.000 -93.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.551.000 -2.031.000 -1.895.000 -1.958.000 -1.787.000
Driftskostnader -14.790.000 -12.256.000 -11.897.000 -9.551.000 -7.932.000
Driftsresultat 1.318.000 1.318.000 938.000 615.000 398.000
Finansinntekter 74.000 51.000 11.000 0 4.000
Finanskostnader -127.000 -63.000 -33.000 -81.000 -124.000
Finans -53.000 -12.000 -22.000 -81.000 -120.000
Konsernbidrag 0 0 79.000 0 0
Utbytte -946.000 -800.000 -500.000 -500.000 0
Årsresultat 947.000 997.000 699.000 394.000 198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 163.000 62.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.022.000 1.577.000 697.000 119.000 528.000
Sum varige driftsmidler 2.022.000 1.577.000 697.000 119.000 528.000
Sum finansielle anleggsmidler 360.000 324.000 301.000 219.000 175.000
Sum anleggsmidler 2.381.000 1.902.000 998.000 501.000 765.000
Varebeholdning 1.268.000 1.240.000 527.000 587.000 636.000
Kundefordringer 1.812.000 2.155.000 2.970.000 2.550.000 1.939.000
Andre fordringer 620.000 454.000 303.000 296.000 248.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.321.000 448.000 180.000 255.000 104.000
Sum omløpsmidler 5.381.000 4.658.000 4.436.000 3.990.000 3.144.000
Sum eiendeler 7.762.000 6.560.000 5.434.000 4.491.000 3.909.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 1.867.000 1.670.000 1.496.000 1.602.000
Sum egenkapital 2.071.000 2.071.000 1.874.000 1.596.000 1.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 115.000 78.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.000 11.000 409.000 301.000 556.000
Sum langsiktig gjeld 1.847.000 1.587.000 954.000 166.000 435.000
Leverandørgjeld 691.000 635.000 434.000 455.000 227.000
Betalbar skatt 433.000 273.000 0 241.000 108.000
Skyldig offentlige avgifter 875.000 591.000 640.000 593.000 328.000
Utbytte -946.000 -800.000 -500.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 890.000 592.000 622.000 640.000 554.000
Sum kortsiktig gjeld 3.843.000 2.901.000 2.605.000 2.729.000 1.773.000
Sum gjeld og egenkapital 7.762.000 6.559.000 5.433.000 4.491.000 3.910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.538.000 1.757.000 1.831.000 1.261.000 1.371.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.7 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.5 1.2 1.5
Soliditet 26.7 31.6 34.5 35.5 43.5
Resultatgrad 8.2 9.7 7.3 6 4.8
Rentedekningsgrad 10.4 20.9 28.4 7.6 3.2
Gjeldsgrad 2.7 2.2 1.9 1.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 17.9 20.9 17.5 13.7 10.3
Signatur
14.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex