Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husøysund AS
Juridisk navn:  Husøysund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93056095
Postboks 85 Ytterøya 1 Fax:
9389 Husøy I Senja 9389 Husøy I Senja
Fylke: Kommune:
Troms Lenvik
Org.nr: 961474450
Aksjekapital: 51.000 NOK
Etableringsdato: 8/19/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.93%
Resultat  
  
422.79%
Egenkapital  
  
52.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.280.000 3.294.000 12.092.000 4.009.000 3.458.000
Resultat: 1.422.000 272.000 8.482.000 192.000 -198.000
Egenkapital: 2.926.000 1.918.000 9.854.000 3.774.000 4.238.000
Regnskap for  Husøysund AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.280.000 3.294.000 12.092.000 4.009.000 3.458.000
Driftskostnader -2.781.000 -2.984.000 -3.505.000 -3.634.000 -3.468.000
Driftsresultat 1.499.000 310.000 8.587.000 375.000 -10.000
Finansinntekter 26.000 82.000 58.000 32.000 35.000
Finanskostnader -104.000 -120.000 -164.000 -215.000 -223.000
Finans -78.000 -38.000 -106.000 -183.000 -188.000
Resultat før skatt 1.422.000 272.000 8.482.000 192.000 -198.000
Skattekostnad -264.000 14.000 -2.101.000 -56.000 85.000
Årsresultat 1.158.000 286.000 6.380.000 136.000 -113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.912.000 6.178.000 6.113.000 9.376.000 9.919.000
Sum omløpsmidler 2.931.000 2.608.000 13.960.000 1.547.000 1.665.000
Sum eiendeler 11.843.000 8.786.000 20.073.000 10.923.000 11.584.000
Sum opptjent egenkapital 2.875.000 1.867.000 9.754.000 3.674.000 4.138.000
Sum egenkapital 2.926.000 1.918.000 9.854.000 3.774.000 4.238.000
Sum langsiktig gjeld 7.648.000 5.974.000 6.847.000 5.891.000 6.607.000
Sum kortsiktig gjeld 1.269.000 894.000 3.372.000 1.259.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 11.843.000 8.786.000 20.073.000 10.924.000 11.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.437.000 3.002.000 3.841.000 3.903.000 3.399.000
Andre inntekter 843.000 292.000 8.252.000 105.000 58.000
Driftsinntekter 4.280.000 3.294.000 12.092.000 4.009.000 3.458.000
Varekostnad -172.000 -250.000 -348.000 -572.000 -505.000
Lønninger -1.461.000 -1.313.000 -1.661.000 -1.612.000 -1.417.000
Avskrivning -309.000 -274.000 -551.000 -543.000 -499.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -839.000 -1.147.000 -945.000 -907.000 -1.047.000
Driftskostnader -2.781.000 -2.984.000 -3.505.000 -3.634.000 -3.468.000
Driftsresultat 1.499.000 310.000 8.587.000 375.000 -10.000
Finansinntekter 26.000 82.000 58.000 32.000 35.000
Finanskostnader -104.000 -120.000 -164.000 -215.000 -223.000
Finans -78.000 -38.000 -106.000 -183.000 -188.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -100.000 0 -600.000 0
Årsresultat 1.158.000 286.000 6.380.000 136.000 -113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.797.000 1.825.000 1.853.000 5.610.000 5.826.000
Fast eiendom 200.000 230.000 260.000 290.000 320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 255.000 323.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.115.000 4.353.000 4.260.000 3.766.000 4.093.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.912.000 6.178.000 6.113.000 9.376.000 9.919.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 15.000 7.867.000 27.000 57.000
Andre fordringer 53.000 4.000 25.000 106.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.856.000 2.589.000 6.068.000 1.414.000 1.522.000
Sum omløpsmidler 2.931.000 2.608.000 13.960.000 1.547.000 1.665.000
Sum eiendeler 11.843.000 8.786.000 20.073.000 10.923.000 11.584.000
Sum opptjent egenkapital 2.875.000 1.867.000 9.754.000 3.674.000 4.138.000
Sum egenkapital 2.926.000 1.918.000 9.854.000 3.774.000 4.238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.848.000 1.983.000 2.413.000 823.000 906.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.648.000 5.974.000 6.847.000 5.891.000 6.607.000
Leverandørgjeld 127.000 13.000 326.000 42.000 90.000
Betalbar skatt 399.000 416.000 512.000 139.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 336.000 209.000 2.085.000 275.000 186.000
Utbytte -150.000 -100.000 0 -600.000 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 156.000 449.000 203.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 1.269.000 894.000 3.372.000 1.259.000 740.000
Sum gjeld og egenkapital 11.843.000 8.786.000 20.073.000 10.924.000 11.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.662.000 1.714.000 10.588.000 288.000 925.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.9 4.1 1.2 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.9 4.2 1.3 2.3
Soliditet 24.7 21.8 49.1 34.5 36.6
Resultatgrad 3 9.4 71.0 9.4 -0.3
Rentedekningsgrad 14.4 2.6 52.7 1.9 0.1
Gjeldsgrad 3 3.6 1.0 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 12.9 4.5 43.1 3.7 0.2
Signatur
23.08.2016
ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
23.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex