Husbyåsen Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Husbyåsen Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72893610
C/O Primahus Bolig As Kjøpmannsgata 26 V/Primahus Bolig As Kjøpmannsgata 26 Fax: 72893611
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 990619298
Aksjekapital: 135.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.5%
Resultat  
  
-97.44%
Egenkapital  
  
-19.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.129.000 35.382.000 131.535.000 57.777.000 47.926.000
Resultat: 168.000 6.557.000 15.380.000 12.830.000 8.699.000
Egenkapital: 15.625.000 19.493.000 22.365.000 20.635.000 19.185.000
Regnskap for  Husbyåsen Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.129.000 35.382.000 131.535.000 57.777.000 47.926.000
Driftskostnader -3.661.000 -26.978.000 -113.801.000 -44.962.000 -39.254.000
Driftsresultat 1.468.000 8.404.000 17.734.000 12.815.000 8.672.000
Finansinntekter 15.000 24.000 20.000 18.000 57.000
Finanskostnader -1.315.000 -1.871.000 -2.374.000 -3.000 -30.000
Finans -1.300.000 -1.847.000 -2.354.000 15.000 27.000
Resultat før skatt 168.000 6.557.000 15.380.000 12.830.000 8.699.000
Skattekostnad -36.000 -1.429.000 -3.651.000 -3.379.000 -2.328.000
Årsresultat 132.000 5.128.000 11.729.000 9.450.000 6.371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.911.000 10.219.000 10.487.000 2.435.000 0
Sum omløpsmidler 67.993.000 68.307.000 93.258.000 129.162.000 97.646.000
Sum eiendeler 73.904.000 78.526.000 103.745.000 131.597.000 97.646.000
Sum opptjent egenkapital 15.490.000 19.358.000 22.230.000 20.500.000 19.050.000
Sum egenkapital 15.625.000 19.493.000 22.365.000 20.635.000 19.185.000
Sum langsiktig gjeld 32.968.000 43.522.000 47.948.000 26.808.000 40.201.000
Sum kortsiktig gjeld 25.311.000 15.512.000 33.433.000 84.154.000 38.260.000
Sum gjeld og egenkapital 73.904.000 78.527.000 103.746.000 131.597.000 97.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.129.000 35.382.000 131.535.000 57.777.000 47.917.000
Andre inntekter 0 0 0 0 9.000
Driftsinntekter 5.129.000 35.382.000 131.535.000 57.777.000 47.926.000
Varekostnad -3.281.000 -26.354.000 -113.248.000 -44.594.000 -38.474.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -624.000 -553.000 -368.000 -780.000
Driftskostnader -3.661.000 -26.978.000 -113.801.000 -44.962.000 -39.254.000
Driftsresultat 1.468.000 8.404.000 17.734.000 12.815.000 8.672.000
Finansinntekter 15.000 24.000 20.000 18.000 57.000
Finanskostnader -1.315.000 -1.871.000 -2.374.000 -3.000 -30.000
Finans -1.300.000 -1.847.000 -2.354.000 15.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -8.000.000 -10.000.000 -8.000.000 0
Årsresultat 132.000 5.128.000 11.729.000 9.450.000 6.371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.911.000 10.219.000 10.487.000 2.435.000 0
Sum anleggsmidler 5.911.000 10.219.000 10.487.000 2.435.000 0
Varebeholdning 59.077.000 104.651.000 103.977.000 172.919.000 81.584.000
Kundefordringer 10.000 29.000 12.927.000 5.000 3.000
Andre fordringer 5.437.000 310.000 18.444.000 35.424.000 6.974.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.469.000 15.643.000 9.899.000 7.273.000 9.085.000
Sum omløpsmidler 67.993.000 68.307.000 93.258.000 129.162.000 97.646.000
Sum eiendeler 73.904.000 78.526.000 103.745.000 131.597.000 97.646.000
Sum opptjent egenkapital 15.490.000 19.358.000 22.230.000 20.500.000 19.050.000
Sum egenkapital 15.625.000 19.493.000 22.365.000 20.635.000 19.185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 88.000 3.282.000 4.708.000 1.058.000 1.135.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.293.000 2.118.000 19.916.000 64.160.000 27.808.000
Sum langsiktig gjeld 32.968.000 43.522.000 47.948.000 26.808.000 40.201.000
Leverandørgjeld 3.902.000 889.000 2.879.000 7.946.000 6.586.000
Betalbar skatt 3.230.000 2.856.000 0 3.457.000 1.388.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -8.000.000 -10.000.000 -8.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 886.000 1.649.000 638.000 591.000 2.477.000
Sum kortsiktig gjeld 25.311.000 15.512.000 33.433.000 84.154.000 38.260.000
Sum gjeld og egenkapital 73.904.000 78.527.000 103.746.000 131.597.000 97.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.682.000 52.795.000 59.825.000 45.008.000 59.386.000
Likviditetsgrad 1 2.7 4.4 2.8 1.5 2.6
Likviditetsgrad 2 0.4 -2.3 -0.3 -0.5 0.5
Soliditet 21.1 24.8 21.6 15.7 19.6
Resultatgrad 28.6 23.8 13.5 22.2 18.1
Rentedekningsgrad 1.1 4.5 7.5 4277.7 291.0
Gjeldsgrad 3.7 3 3.6 5.4 4.1
Total kapitalrentabilitet 2 10.7 17.1 9.8 8.9
Signatur
03.05.2016
TORE MARGIDO HAUGEN (SIGNATUR I FELLESSKAP) ELLER SVEIN KÅRE WOGNILD
(SIGNATUR I FELLESSKAP) I FELLESSKAP MED ARVE KRISTEN HEGGEM (SIGNATUR
I FELLESSKAP) ELLER TORRY EILERTSEN (SIGNATUR I FELLESSKAP)
SIGNATUR
HAUGEN TORE MARGIDO
WOGNILD SVEIN KÅRE
HEGGEM ARVE KRISTEN
EILERTSEN TORRY
Prokurister
03.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex