Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husbygging As
Juridisk navn:  Husbygging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Trysilveg 8 Gamle Trysilveg 8 Fax:
2414 Elverum 2414 Elverum
Fylke: Kommune:
Hedmark Elverum
Org.nr: 916650868
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Efirma Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-81.05%
Resultat  
  
95.74%
Egenkapital  
  
-135.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 18.000 95.000
Resultat: -2.000 -47.000
Egenkapital: -66.000 -28.000
Regnskap for  Husbygging As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 18.000 95.000
Driftskostnader -20.000 -141.000
Driftsresultat -2.000 -47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -2.000 -47.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -2.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 46.000
Sum eiendeler 0 46.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -58.000
Sum egenkapital -66.000 -28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 0 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 95.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 18.000 95.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 -131.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -10.000
Driftskostnader -20.000 -141.000
Driftsresultat -2.000 -47.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -36.000 0
Årsresultat -2.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 46.000
Sum omløpsmidler 0 46.000
Sum eiendeler 0 46.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -58.000
Sum egenkapital -66.000 -28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 21.000 7.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 43.000
Utbytte -36.000 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 0 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -66.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 0 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0.6
Soliditet -60.9
Resultatgrad -11.1 -49.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6
Total kapitalrentabilitet -102.2
Signatur
12.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex