Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Husdyrhold App As
Juridisk navn:  Husdyrhold App As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aniksdalsvegen 435 Aniksdalsvegen 435 Fax:
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920465560
Aksjekapital: 122.500 NOK
Etableringsdato: 2/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Ryfylke As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -21.000
Egenkapital: 129.000
Regnskap for  Husdyrhold App As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -21.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -21.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000
Sum omløpsmidler 79.000
Sum eiendeler 129.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 129.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -21.000
Driftskostnader -21.000
Driftsresultat -21.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 50.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 50.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 79.000
Sum omløpsmidler 79.000
Sum eiendeler 129.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -16.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex