Huseby & Hankø Golfbane AS
Juridisk navn:  Huseby & Hankø Golfbane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69307040
Postboks 33 Husebyveien Fax:
1625 Manstad 1626 Manstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 985461031
Aksjekapital: 111.100 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/1/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sand & Dale Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.51%
Resultat  
  
-39.19%
Egenkapital  
  
-25.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.606.000 2.912.000 7.085.000 4.137.000 3.461.000
Resultat: -618.000 -444.000 3.584.000 171.000 324.000
Egenkapital: -3.060.000 -2.442.000 -1.998.000 -5.582.000 -5.754.000
Regnskap for  Huseby & Hankø Golfbane AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.606.000 2.912.000 7.085.000 4.137.000 3.461.000
Driftskostnader -3.108.000 -3.243.000 -3.636.000 -3.831.000 -2.988.000
Driftsresultat -502.000 -332.000 3.449.000 306.000 473.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -116.000 -112.000 134.000 -135.000 -150.000
Finans -116.000 -112.000 135.000 -135.000 -149.000
Resultat før skatt -618.000 -444.000 3.584.000 171.000 324.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -618.000 -444.000 3.584.000 171.000 324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.331.000 2.662.000 2.443.000 2.685.000 2.757.000
Sum omløpsmidler 923.000 520.000 718.000 682.000 1.070.000
Sum eiendeler 3.254.000 3.182.000 3.161.000 3.367.000 3.827.000
Sum opptjent egenkapital -3.171.000 -2.553.000 -2.109.000 -5.694.000 -5.865.000
Sum egenkapital -3.060.000 -2.442.000 -1.998.000 -5.582.000 -5.754.000
Sum langsiktig gjeld 2.609.000 2.781.000 3.017.000 6.142.000 6.915.000
Sum kortsiktig gjeld 3.705.000 2.843.000 2.143.000 2.808.000 2.666.000
Sum gjeld og egenkapital 3.254.000 3.182.000 3.162.000 3.367.000 3.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.949.000 2.192.000 2.026.000 3.423.000 2.685.000
Andre inntekter 657.000 719.000 5.060.000 714.000 776.000
Driftsinntekter 2.606.000 2.912.000 7.085.000 4.137.000 3.461.000
Varekostnad -362.000 -416.000 -495.000 -371.000 -251.000
Lønninger -1.199.000 -1.174.000 -1.452.000 -1.081.000 -1.061.000
Avskrivning -331.000 -299.000 -243.000 -199.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.216.000 -1.354.000 -1.446.000 -2.180.000 -1.492.000
Driftskostnader -3.108.000 -3.243.000 -3.636.000 -3.831.000 -2.988.000
Driftsresultat -502.000 -332.000 3.449.000 306.000 473.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -116.000 -112.000 134.000 -135.000 -150.000
Finans -116.000 -112.000 135.000 -135.000 -149.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -618.000 -444.000 3.584.000 171.000 324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.874.000 2.062.000 2.250.000 2.437.000 2.450.000
Maskiner anlegg 377.000 498.000 85.000 22.000 44.000
Driftsløsøre 34.000 57.000 64.000 56.000 68.000
Sum varige driftsmidler 2.286.000 2.617.000 2.398.000 2.515.000 2.561.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 170.000 195.000
Sum anleggsmidler 2.331.000 2.662.000 2.443.000 2.685.000 2.757.000
Varebeholdning 29.000 29.000 9.000 9.000 10.000
Kundefordringer 179.000 187.000 374.000 299.000 399.000
Andre fordringer 460.000 254.000 176.000 265.000 606.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 256.000 50.000 159.000 109.000 55.000
Sum omløpsmidler 923.000 520.000 718.000 682.000 1.070.000
Sum eiendeler 3.254.000 3.182.000 3.161.000 3.367.000 3.827.000
Sum opptjent egenkapital -3.171.000 -2.553.000 -2.109.000 -5.694.000 -5.865.000
Sum egenkapital -3.060.000 -2.442.000 -1.998.000 -5.582.000 -5.754.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.609.000 2.781.000 3.017.000 6.142.000 6.915.000
Leverandørgjeld 626.000 498.000 486.000 289.000 358.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 126.000 185.000 181.000 127.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.867.000 2.219.000 1.472.000 2.339.000 2.181.000
Sum kortsiktig gjeld 3.705.000 2.843.000 2.143.000 2.808.000 2.666.000
Sum gjeld og egenkapital 3.254.000 3.182.000 3.162.000 3.367.000 3.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.782.000 -2.323.000 -1.425.000 -2.126.000 -1.596.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4
Soliditet -76.7 -63.2 -165.7 -150.4
Resultatgrad -19.3 -11.4 48.7 7.4 13.7
Rentedekningsgrad -4.3 -25.7 2.3 3.2
Gjeldsgrad -2.1 -2.3 -2.6 -1.6 -1.7
Total kapitalrentabilitet -15.4 -10.4 109.1 9.1 12.4
Signatur
14.08.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex