Husegården As
Juridisk navn:  Husegården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Uelands Gate 59K Uelands Gate 59K Fax:
0460 Oslo 460 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915589227
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.47%
Resultat  
  
-168.57%
Egenkapital  
  
-34.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 224.000 265.000 138.000 280.000 11.000
Resultat: -24.000 35.000 -91.000 28.000 -68.000
Egenkapital: -89.000 -66.000 -101.000 -10.000 -38.000
Regnskap for  Husegården As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 224.000 265.000 138.000 280.000 11.000
Driftskostnader -201.000 -187.000 -184.000 -207.000 -64.000
Driftsresultat 23.000 78.000 -46.000 72.000 -54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -43.000 -45.000 -44.000 -14.000
Finans -46.000 -43.000 -45.000 -44.000 -14.000
Resultat før skatt -24.000 35.000 -91.000 28.000 -68.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 35.000 -91.000 28.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.394.000 2.443.000 2.584.000 2.515.000 1.910.000
Sum omløpsmidler 40.000 26.000 5.000 121.000 210.000
Sum eiendeler 2.434.000 2.469.000 2.589.000 2.636.000 2.120.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -96.000 -131.000 -40.000 -68.000
Sum egenkapital -89.000 -66.000 -101.000 -10.000 -38.000
Sum langsiktig gjeld 803.000 854.000 905.000 956.000 1.007.000
Sum kortsiktig gjeld 1.721.000 1.681.000 1.785.000 1.690.000 1.150.000
Sum gjeld og egenkapital 2.435.000 2.469.000 2.589.000 2.636.000 2.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 224.000 265.000 138.000 280.000 11.000
Driftsinntekter 224.000 265.000 138.000 280.000 11.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -49.000 -50.000 -53.000 -50.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -152.000 -137.000 -131.000 -157.000 -25.000
Driftskostnader -201.000 -187.000 -184.000 -207.000 -64.000
Driftsresultat 23.000 78.000 -46.000 72.000 -54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -43.000 -45.000 -44.000 -14.000
Finans -46.000 -43.000 -45.000 -44.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 35.000 -91.000 28.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.394.000 2.443.000 2.584.000 2.515.000 1.910.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.394.000 2.443.000 2.584.000 2.515.000 1.910.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.394.000 2.443.000 2.584.000 2.515.000 1.910.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 61.000 25.000
Andre fordringer 27.000 26.000 0 25.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 0 5.000 34.000 155.000
Sum omløpsmidler 40.000 26.000 5.000 121.000 210.000
Sum eiendeler 2.434.000 2.469.000 2.589.000 2.636.000 2.120.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -96.000 -131.000 -40.000 -68.000
Sum egenkapital -89.000 -66.000 -101.000 -10.000 -38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 803.000 854.000 905.000 956.000 1.007.000
Leverandørgjeld 30.000 36.000 0 24.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.691.000 1.645.000 1.785.000 1.665.000 1.130.000
Sum kortsiktig gjeld 1.721.000 1.681.000 1.785.000 1.690.000 1.150.000
Sum gjeld og egenkapital 2.435.000 2.469.000 2.589.000 2.636.000 2.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.681.000 -1.655.000 -1.780.000 -1.569.000 -940.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.2
Soliditet -3.7 -2.7 -3.9 -0.4 -1.8
Resultatgrad 10.3 29.4 -33.3 25.7 -490.9
Rentedekningsgrad 0.5 1.8 1.6 -3.9
Gjeldsgrad -28.4 -38.4 -26.6 -264.6 -56.8
Total kapitalrentabilitet 0.9 3.2 -1.8 2.7 -2.5
Signatur
29.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex