Husholdningsservice AS
Juridisk navn:  Husholdningsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55328430
Hallheimslien 21 Hallheimslien 21 Fax: 55320089
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 923589570
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/19/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Aktiv Regnskap Torunn Sætre
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.27%
Resultat  
  
-27.12%
Egenkapital  
  
-12.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.520.000 6.956.000 7.539.000 6.504.000 6.302.000
Resultat: 575.000 789.000 1.650.000 938.000 1.099.000
Egenkapital: 1.187.000 1.363.000 1.264.000 1.026.000 1.038.000
Regnskap for  Husholdningsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.520.000 6.956.000 7.539.000 6.504.000 6.302.000
Driftskostnader -5.949.000 -6.169.000 -5.878.000 -5.572.000 -5.238.000
Driftsresultat 571.000 787.000 1.662.000 933.000 1.064.000
Finansinntekter 5.000 8.000 8.000 18.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -19.000 -12.000 -2.000
Finans 4.000 2.000 -11.000 6.000 35.000
Resultat før skatt 575.000 789.000 1.650.000 938.000 1.099.000
Skattekostnad -151.000 -190.000 -412.000 -250.000 -297.000
Årsresultat 424.000 599.000 1.238.000 689.000 802.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 130.000 251.000 371.000 499.000
Sum omløpsmidler 2.705.000 2.895.000 3.484.000 2.477.000 2.414.000
Sum eiendeler 2.823.000 3.025.000 3.735.000 2.848.000 2.913.000
Sum opptjent egenkapital 1.087.000 1.263.000 1.164.000 926.000 938.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.363.000 1.264.000 1.026.000 1.038.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 22.000 44.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.660.000 2.448.000 1.777.000 1.803.000
Sum gjeld og egenkapital 2.823.000 3.024.000 3.734.000 2.847.000 2.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.520.000 6.956.000 7.539.000 6.504.000 6.277.000
Andre inntekter 0 0 0 0 25.000
Driftsinntekter 6.520.000 6.956.000 7.539.000 6.504.000 6.302.000
Varekostnad -1.373.000 -1.334.000 -1.455.000 -1.253.000 -1.253.000
Lønninger -3.488.000 -3.703.000 -3.386.000 -3.271.000 -2.939.000
Avskrivning -111.000 -121.000 -121.000 -128.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -977.000 -1.011.000 -916.000 -920.000 -916.000
Driftskostnader -5.949.000 -6.169.000 -5.878.000 -5.572.000 -5.238.000
Driftsresultat 571.000 787.000 1.662.000 933.000 1.064.000
Finansinntekter 5.000 8.000 8.000 18.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -19.000 -12.000 -2.000
Finans 4.000 2.000 -11.000 6.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -500.000 -1.000.000 -700.000 -700.000
Årsresultat 424.000 599.000 1.238.000 689.000 802.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 118.000 130.000 251.000 371.000 499.000
Sum varige driftsmidler 118.000 130.000 251.000 371.000 499.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 118.000 130.000 251.000 371.000 499.000
Varebeholdning 144.000 135.000 112.000 97.000 75.000
Kundefordringer 468.000 977.000 919.000 448.000 508.000
Andre fordringer 124.000 58.000 6.000 23.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.969.000 1.725.000 2.447.000 1.909.000 1.748.000
Sum omløpsmidler 2.705.000 2.895.000 3.484.000 2.477.000 2.414.000
Sum eiendeler 2.823.000 3.025.000 3.735.000 2.848.000 2.913.000
Sum opptjent egenkapital 1.087.000 1.263.000 1.164.000 926.000 938.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.363.000 1.264.000 1.026.000 1.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 22.000 44.000 72.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 22.000 44.000 72.000
Leverandørgjeld 175.000 220.000 138.000 73.000 191.000
Betalbar skatt 152.000 211.000 435.000 277.000 308.000
Skyldig offentlige avgifter 384.000 398.000 566.000 426.000 337.000
Utbytte -600.000 -500.000 -1.000.000 -700.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 924.000 831.000 1.309.000 1.000.000 967.000
Sum kortsiktig gjeld 1.636.000 1.660.000 2.448.000 1.777.000 1.803.000
Sum gjeld og egenkapital 2.823.000 3.024.000 3.734.000 2.847.000 2.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.069.000 1.235.000 1.036.000 700.000 611.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.4 1.4 1.3
Soliditet 4 45.1 33.9 36.0 35.6
Resultatgrad 8.8 11.3 2 14.3 16.9
Rentedekningsgrad 5 131.2 87.5 79.3 550.5
Gjeldsgrad 1.4 1.2 2 1.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 20.4 26.3 44.7 33.4 37.8
Signatur
18.04.2012
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER
HVER FOR SEG.
Prokurister
18.04.2012
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex