Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bohus Hustad
Juridisk navn:  Hustad Møbler Verdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74075950
Bo Byn Magnus Den Godes Veg 23 Bo Byn Magnus Den Godes Veg 23 Fax: 74075960
7653 Verdal 7653 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 952174924
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/9/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.68%
Resultat  
  
-87.83%
Egenkapital  
  
-1.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 29.897.000 34.637.000 32.199.000 30.804.000 31.197.000
Resultat: 135.000 1.109.000 1.021.000 458.000 138.000
Egenkapital: 5.544.000 5.624.000 5.630.000 5.633.000 5.620.000
Regnskap for  Bohus Hustad
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 29.897.000 34.637.000 32.199.000 30.804.000 31.197.000
Driftskostnader -29.666.000 -33.469.000 -31.156.000 -30.334.000 -31.052.000
Driftsresultat 231.000 1.168.000 1.042.000 470.000 144.000
Finansinntekter 22.000 30.000 55.000 34.000 61.000
Finanskostnader -117.000 -89.000 -75.000 -46.000 -67.000
Finans -95.000 -59.000 -20.000 -12.000 -6.000
Resultat før skatt 135.000 1.109.000 1.021.000 458.000 138.000
Skattekostnad -35.000 -279.000 -279.000 -124.000 -40.000
Årsresultat 100.000 831.000 743.000 334.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 127.000 279.000 445.000 630.000
Sum omløpsmidler 13.947.000 14.058.000 12.268.000 11.061.000 9.502.000
Sum eiendeler 14.010.000 14.185.000 12.547.000 11.506.000 10.132.000
Sum opptjent egenkapital 3.544.000 3.624.000 3.630.000 3.633.000 3.620.000
Sum egenkapital 5.544.000 5.624.000 5.630.000 5.633.000 5.620.000
Sum langsiktig gjeld 4.406.000 3.306.000 2.253.000 1.835.000 985.000
Sum kortsiktig gjeld 4.059.000 5.255.000 4.662.000 4.037.000 3.527.000
Sum gjeld og egenkapital 14.009.000 14.185.000 12.545.000 11.505.000 10.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.557.000 34.282.000 31.724.000 30.224.000 30.767.000
Andre inntekter 340.000 355.000 474.000 580.000 430.000
Driftsinntekter 29.897.000 34.637.000 32.199.000 30.804.000 31.197.000
Varekostnad -18.547.000 -21.829.000 -20.312.000 -19.521.000 -20.108.000
Lønninger -5.495.000 -6.379.000 -6.120.000 -6.117.000 -5.943.000
Avskrivning -86.000 -152.000 -163.000 -180.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.538.000 -5.109.000 -4.561.000 -4.516.000 -4.820.000
Driftskostnader -29.666.000 -33.469.000 -31.156.000 -30.334.000 -31.052.000
Driftsresultat 231.000 1.168.000 1.042.000 470.000 144.000
Finansinntekter 22.000 30.000 55.000 34.000 61.000
Finanskostnader -117.000 -89.000 -75.000 -46.000 -67.000
Finans -95.000 -59.000 -20.000 -12.000 -6.000
Konsernbidrag -180.000 -837.000 -745.000 -321.000 -119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 831.000 743.000 334.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 36.000 36.000 39.000 43.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 91.000 243.000 406.000 586.000
Sum varige driftsmidler 5.000 91.000 243.000 406.000 586.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.000 127.000 279.000 445.000 630.000
Varebeholdning 8.951.000 8.420.000 9.163.000 7.992.000 7.851.000
Kundefordringer 512.000 161.000 308.000 1.130.000 344.000
Andre fordringer 109.000 44.000 59.000 117.000 339.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.300.000 5.337.000 2.730.000 1.812.000 947.000
Sum omløpsmidler 13.947.000 14.058.000 12.268.000 11.061.000 9.502.000
Sum eiendeler 14.010.000 14.185.000 12.547.000 11.506.000 10.132.000
Sum opptjent egenkapital 3.544.000 3.624.000 3.630.000 3.633.000 3.620.000
Sum egenkapital 5.544.000 5.624.000 5.630.000 5.633.000 5.620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 65.000 65.000 65.000 65.000
Gjeld til kredittinstitutt 556.000 1.604.000 1.126.000 491.000 937.000
Sum langsiktig gjeld 4.406.000 3.306.000 2.253.000 1.835.000 985.000
Leverandørgjeld 737.000 1.048.000 883.000 1.250.000 433.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.361.000 1.233.000 1.228.000 1.215.000 1.148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.406.000 1.370.000 1.426.000 1.081.000 1.009.000
Sum kortsiktig gjeld 4.059.000 5.255.000 4.662.000 4.037.000 3.527.000
Sum gjeld og egenkapital 14.009.000 14.185.000 12.545.000 11.505.000 10.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.888.000 8.803.000 7.606.000 7.024.000 5.975.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.7 2.6 2.7 2.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.7 0.8 0.5
Soliditet 39.6 39.6 44.9 49.0 55.5
Resultatgrad 0.8 3.4 3.2 1.5 0.5
Rentedekningsgrad 2 13.1 14.6 11.0 3.1
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1.2 1.0 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.8 8.4 8.7 4.4 2.0
Signatur
07.06.2006
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
PETTERSEN FINN
HUSTAD REINERT JAKOB
ØKSNES SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex