Hv V Invest Lima As
Juridisk navn:  Hv V Invest Lima As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 8120 Jåttåvågveien 7 Fax:
4068 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995929961
Aksjekapital: 525.133 NOK
Etableringsdato: 8/25/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-75.09%
Egenkapital  
  
0.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 50.000 2.282.000 1.287.000 200.000
Resultat: 483.293.000 1.940.004.000 1.867.000 1.326.000 -16.000
Egenkapital: 1.548.796.000 1.540.751.000 1.540.980.000 1.333.903.000 1.226.478.000
Regnskap for  Hv V Invest Lima As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 50.000 2.282.000 1.287.000 200.000
Driftskostnader -114.000 -62.000 -254.000 -51.000 -235.000
Driftsresultat -114.000 -12.000 2.028.000 1.236.000 -35.000
Finansinntekter 491.194.000 1.940.245.000 -35.000 91.000 20.000
Finanskostnader -7.786.000 -229.000 -126.000 0 0
Finans 483.408.000 1.940.016.000 -161.000 91.000 20.000
Resultat før skatt 483.293.000 1.940.004.000 1.867.000 1.326.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 -448.000 -86.000 0
Årsresultat 483.293.000 1.940.004.000 1.419.000 1.240.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.544.583.000 1.539.237.000 1.539.237.000 1.332.199.000 1.223.534.000
Sum omløpsmidler 9.600.000 1.943.907.000 4.227.000 2.053.000 2.950.000
Sum eiendeler 1.554.183.000 3.483.144.000 1.543.464.000 1.334.252.000 1.226.484.000
Sum opptjent egenkapital 513.406.000 22.297.000 22.527.000 22.527.000 21.544.000
Sum egenkapital 1.548.796.000 1.540.751.000 1.540.980.000 1.333.903.000 1.226.478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.386.000 1.942.393.000 2.484.000 348.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.554.182.000 3.483.144.000 1.543.465.000 1.334.252.000 1.226.485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 50.000 2.282.000 1.287.000 200.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 50.000 2.282.000 1.287.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -62.000 -254.000 -51.000 -235.000
Driftskostnader -114.000 -62.000 -254.000 -51.000 -235.000
Driftsresultat -114.000 -12.000 2.028.000 1.236.000 -35.000
Finansinntekter 491.194.000 1.940.245.000 -35.000 91.000 20.000
Finanskostnader -7.786.000 -229.000 -126.000 0 0
Finans 483.408.000 1.940.016.000 -161.000 91.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 -1.419.000 -258.000 0
Utbytte -483.064.000 -1.940.234.000 0 0 0
Årsresultat 483.293.000 1.940.004.000 1.419.000 1.240.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.544.583.000 1.539.237.000 1.539.237.000 1.332.199.000 1.223.534.000
Sum anleggsmidler 1.544.583.000 1.539.237.000 1.539.237.000 1.332.199.000 1.223.534.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 63.000 0
Andre fordringer 6.855.000 1.940.236.000 0 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.745.000 3.671.000 4.227.000 1.982.000 2.950.000
Sum omløpsmidler 9.600.000 1.943.907.000 4.227.000 2.053.000 2.950.000
Sum eiendeler 1.554.183.000 3.483.144.000 1.543.464.000 1.334.252.000 1.226.484.000
Sum opptjent egenkapital 513.406.000 22.297.000 22.527.000 22.527.000 21.544.000
Sum egenkapital 1.548.796.000 1.540.751.000 1.540.980.000 1.333.903.000 1.226.478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.011.000 343.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 42.000 5.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 468.000 0 6.000
Utbytte -483.064.000 -1.940.234.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.346.000 2.117.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.386.000 1.942.393.000 2.484.000 348.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.554.182.000 3.483.144.000 1.543.465.000 1.334.252.000 1.226.485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.214.000 1.514.000 1.743.000 1.705.000 2.944.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1.7 5.9 491.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1 1.7 5.9 491.7
Soliditet 99.7 44.2 99.8 1 100.0
Resultatgrad 88.9 9 -17.5
Rentedekningsgrad -0.1 16.1
Gjeldsgrad 0 1.3 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 31.6 55.7 0.1 0.1 0.0
Signatur
13.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex