Hv Vi Invest Chi As
Juridisk navn:  Hv Vi Invest Chi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22831712
Postboks 8120 Jåttåvågveien 7 Fax: 22831712
4068 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 998515912
Aksjekapital: 2.637.500 NOK
Etableringsdato: 6/8/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Finero As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
99.58%
Egenkapital  
  
-0.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -59.000 -14.003.000 -13.098.000 -41.000 -19.000
Egenkapital: 104.267.000 104.325.000 92.828.000 105.926.000 105.967.000
Regnskap for  Hv Vi Invest Chi As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -59.000 -45.000 -35.000 -45.000 -46.000
Driftsresultat -59.000 -45.000 -35.000 -45.000 -46.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 4.000 27.000
Finanskostnader 0 -13.959.000 -13.064.000 0 0
Finans 1.000 -13.957.000 -13.063.000 4.000 27.000
Resultat før skatt -59.000 -14.003.000 -13.098.000 -41.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -14.003.000 -13.098.000 -41.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.807.000 103.807.000 92.766.000 105.530.000 105.530.000
Sum omløpsmidler 460.000 518.000 62.000 415.000 455.000
Sum eiendeler 104.267.000 104.325.000 92.828.000 105.945.000 105.985.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 104.267.000 104.325.000 92.828.000 105.926.000 105.967.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 104.267.000 104.325.000 92.828.000 105.945.000 105.986.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -45.000 -35.000 -45.000 -46.000
Driftskostnader -59.000 -45.000 -35.000 -45.000 -46.000
Driftsresultat -59.000 -45.000 -35.000 -45.000 -46.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 4.000 27.000
Finanskostnader 0 -13.959.000 -13.064.000 0 0
Finans 1.000 -13.957.000 -13.063.000 4.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -59.000 -14.003.000 -13.098.000 -41.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 103.807.000 103.807.000 92.766.000 105.530.000 105.530.000
Sum anleggsmidler 103.807.000 103.807.000 92.766.000 105.530.000 105.530.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 460.000 518.000 62.000 415.000 443.000
Sum omløpsmidler 460.000 518.000 62.000 415.000 455.000
Sum eiendeler 104.267.000 104.325.000 92.828.000 105.945.000 105.985.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 104.267.000 104.325.000 92.828.000 105.926.000 105.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 19.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 104.267.000 104.325.000 92.828.000 105.945.000 105.986.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 460.000 518.000 62.000 396.000 436.000
Likviditetsgrad 1 21.8 23.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 21.9 24.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.0 0.0 0.0
Signatur
17.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex