Hvalsafari AS
Juridisk navn:  Hvalsafari AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76115600
Postboks 58 Hamnegata 1C Fax: 76115610
8483 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 954583996
Aksjekapital: 682.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/8/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.69%
Resultat  
  
45.71%
Egenkapital  
  
-9.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 22.794.000 24.692.000 17.659.000 18.864.000 14.488.000
Resultat: -418.000 -770.000 1.299.000 2.161.000 247.000
Egenkapital: 3.206.000 3.534.000 4.161.000 3.003.000 890.000
Regnskap for  Hvalsafari AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 22.794.000 24.692.000 17.659.000 18.864.000 14.488.000
Driftskostnader -23.010.000 -25.056.000 -16.153.000 -16.385.000 -13.873.000
Driftsresultat -215.000 -365.000 1.506.000 2.479.000 615.000
Finansinntekter 85.000 63.000 49.000 60.000 31.000
Finanskostnader -288.000 -469.000 -256.000 -379.000 -399.000
Finans -203.000 -406.000 -207.000 -319.000 -368.000
Resultat før skatt -418.000 -770.000 1.299.000 2.161.000 247.000
Skattekostnad 91.000 143.000 -140.000 -48.000 -64.000
Årsresultat -327.000 -628.000 1.159.000 2.112.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.427.000 5.578.000 5.575.000 6.036.000 6.306.000
Sum omløpsmidler 8.592.000 10.851.000 6.286.000 5.520.000 5.502.000
Sum eiendeler 14.019.000 16.429.000 11.861.000 11.556.000 11.808.000
Sum opptjent egenkapital 2.524.000 2.852.000 3.479.000 2.321.000 208.000
Sum egenkapital 3.206.000 3.534.000 4.161.000 3.003.000 890.000
Sum langsiktig gjeld 8.874.000 9.392.000 6.207.000 6.857.000 7.419.000
Sum kortsiktig gjeld 1.939.000 3.504.000 1.492.000 1.697.000 3.499.000
Sum gjeld og egenkapital 14.019.000 16.430.000 11.860.000 11.557.000 11.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.411.000 24.163.000 17.211.000 17.642.000 14.232.000
Andre inntekter 383.000 529.000 449.000 1.222.000 255.000
Driftsinntekter 22.794.000 24.692.000 17.659.000 18.864.000 14.488.000
Varekostnad -11.313.000 -11.892.000 -7.529.000 -8.108.000 -6.314.000
Lønninger -6.332.000 -6.318.000 -5.163.000 -5.228.000 -4.462.000
Avskrivning -220.000 -249.000 -274.000 -360.000 -464.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.144.000 -6.597.000 -3.188.000 -2.689.000 -2.633.000
Driftskostnader -23.010.000 -25.056.000 -16.153.000 -16.385.000 -13.873.000
Driftsresultat -215.000 -365.000 1.506.000 2.479.000 615.000
Finansinntekter 85.000 63.000 49.000 60.000 31.000
Finanskostnader -288.000 -469.000 -256.000 -379.000 -399.000
Finans -203.000 -406.000 -207.000 -319.000 -368.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -327.000 -628.000 1.159.000 2.112.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.291.000 1.200.000 1.057.000 1.182.000 1.230.000
Fast eiendom 3.509.000 3.645.000 3.804.000 3.957.000 4.179.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 163.000 178.000 221.000 315.000 227.000
Sum varige driftsmidler 3.671.000 3.823.000 4.026.000 4.272.000 4.405.000
Sum finansielle anleggsmidler 465.000 555.000 492.000 582.000 671.000
Sum anleggsmidler 5.427.000 5.578.000 5.575.000 6.036.000 6.306.000
Varebeholdning 888.000 851.000 751.000 798.000 1.202.000
Kundefordringer 594.000 557.000 775.000 588.000 2.009.000
Andre fordringer 177.000 672.000 262.000 175.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.934.000 8.771.000 4.498.000 3.958.000 2.142.000
Sum omløpsmidler 8.592.000 10.851.000 6.286.000 5.520.000 5.502.000
Sum eiendeler 14.019.000 16.429.000 11.861.000 11.556.000 11.808.000
Sum opptjent egenkapital 2.524.000 2.852.000 3.479.000 2.321.000 208.000
Sum egenkapital 3.206.000 3.534.000 4.161.000 3.003.000 890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 299.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.874.000 9.392.000 6.207.000 6.857.000 7.419.000
Leverandørgjeld 875.000 2.306.000 553.000 859.000 491.000
Betalbar skatt 0 0 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 309.000 230.000 178.000 151.000 270.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 755.000 968.000 745.000 688.000 2.738.000
Sum kortsiktig gjeld 1.939.000 3.504.000 1.492.000 1.697.000 3.499.000
Sum gjeld og egenkapital 14.019.000 16.430.000 11.860.000 11.557.000 11.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.653.000 7.347.000 4.794.000 3.823.000 2.003.000
Likviditetsgrad 1 4 3.1 4.2 3.3 1.6
Likviditetsgrad 2 4 2.9 3.8 2.8 1.3
Soliditet 22.9 21.5 35.1 26.0 7.5
Resultatgrad -0.9 -1.5 8.5 13.1 4.2
Rentedekningsgrad -0.7 -0.8 6.1 6.7 1.6
Gjeldsgrad 3.4 3.6 1.9 2.8 12.3
Total kapitalrentabilitet -0.9 -1.8 13.1 22.0 5.5
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex