Hvalsafari AS
Juridisk navn:  Hvalsafari AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76115600
Postboks 58 Hamnegata 1C Fax: 76115610
8483 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 954583996
Aksjekapital: 682.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 6/8/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.07%
Resultat  
  
1088.52%
Egenkapital  
  
34.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.039.000 22.794.000 24.692.000 17.659.000 18.864.000
Resultat: 4.132.000 -418.000 -770.000 1.299.000 2.161.000
Egenkapital: 4.316.000 3.206.000 3.534.000 4.161.000 3.003.000
Regnskap for  Hvalsafari AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.039.000 22.794.000 24.692.000 17.659.000 18.864.000
Driftskostnader -20.643.000 -23.010.000 -25.056.000 -16.153.000 -16.385.000
Driftsresultat 2.397.000 -215.000 -365.000 1.506.000 2.479.000
Finansinntekter 2.018.000 85.000 63.000 49.000 60.000
Finanskostnader -283.000 -288.000 -469.000 -256.000 -379.000
Finans 1.735.000 -203.000 -406.000 -207.000 -319.000
Resultat før skatt 4.132.000 -418.000 -770.000 1.299.000 2.161.000
Skattekostnad -522.000 91.000 143.000 -140.000 -48.000
Årsresultat 3.610.000 -327.000 -628.000 1.159.000 2.112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.512.000 5.427.000 5.578.000 5.575.000 6.036.000
Sum omløpsmidler 12.117.000 8.592.000 10.851.000 6.286.000 5.520.000
Sum eiendeler 16.629.000 14.019.000 16.429.000 11.861.000 11.556.000
Sum opptjent egenkapital 3.634.000 2.524.000 2.852.000 3.479.000 2.321.000
Sum egenkapital 4.316.000 3.206.000 3.534.000 4.161.000 3.003.000
Sum langsiktig gjeld 8.184.000 8.874.000 9.392.000 6.207.000 6.857.000
Sum kortsiktig gjeld 4.128.000 1.939.000 3.504.000 1.492.000 1.697.000
Sum gjeld og egenkapital 16.628.000 14.019.000 16.430.000 11.860.000 11.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.959.000 22.411.000 24.163.000 17.211.000 17.642.000
Andre inntekter 1.081.000 383.000 529.000 449.000 1.222.000
Driftsinntekter 23.039.000 22.794.000 24.692.000 17.659.000 18.864.000
Varekostnad -12.271.000 -11.313.000 -11.892.000 -7.529.000 -8.108.000
Lønninger -3.903.000 -6.332.000 -6.318.000 -5.163.000 -5.228.000
Avskrivning -311.000 -220.000 -249.000 -274.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.158.000 -5.144.000 -6.597.000 -3.188.000 -2.689.000
Driftskostnader -20.643.000 -23.010.000 -25.056.000 -16.153.000 -16.385.000
Driftsresultat 2.397.000 -215.000 -365.000 1.506.000 2.479.000
Finansinntekter 2.018.000 85.000 63.000 49.000 60.000
Finanskostnader -283.000 -288.000 -469.000 -256.000 -379.000
Finans 1.735.000 -203.000 -406.000 -207.000 -319.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.610.000 -327.000 -628.000 1.159.000 2.112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 895.000 1.291.000 1.200.000 1.057.000 1.182.000
Fast eiendom 3.373.000 3.509.000 3.645.000 3.804.000 3.957.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 173.000 163.000 178.000 221.000 315.000
Sum varige driftsmidler 3.545.000 3.671.000 3.823.000 4.026.000 4.272.000
Sum finansielle anleggsmidler 72.000 465.000 555.000 492.000 582.000
Sum anleggsmidler 4.512.000 5.427.000 5.578.000 5.575.000 6.036.000
Varebeholdning 821.000 888.000 851.000 751.000 798.000
Kundefordringer 369.000 594.000 557.000 775.000 588.000
Andre fordringer 126.000 177.000 672.000 262.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.801.000 6.934.000 8.771.000 4.498.000 3.958.000
Sum omløpsmidler 12.117.000 8.592.000 10.851.000 6.286.000 5.520.000
Sum eiendeler 16.629.000 14.019.000 16.429.000 11.861.000 11.556.000
Sum opptjent egenkapital 3.634.000 2.524.000 2.852.000 3.479.000 2.321.000
Sum egenkapital 4.316.000 3.206.000 3.534.000 4.161.000 3.003.000
Sum avsetninger til forpliktelser 426.000 299.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.184.000 8.874.000 9.392.000 6.207.000 6.857.000
Leverandørgjeld 730.000 875.000 2.306.000 553.000 859.000
Betalbar skatt 127.000 0 0 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 190.000 309.000 230.000 178.000 151.000
Utbytte -2.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 582.000 755.000 968.000 745.000 688.000
Sum kortsiktig gjeld 4.128.000 1.939.000 3.504.000 1.492.000 1.697.000
Sum gjeld og egenkapital 16.628.000 14.019.000 16.430.000 11.860.000 11.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.989.000 6.653.000 7.347.000 4.794.000 3.823.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4 3.1 4.2 3.3
Likviditetsgrad 2 2.7 4 2.9 3.8 2.8
Soliditet 2 22.9 21.5 35.1 26.0
Resultatgrad 10.4 -0.9 -1.5 8.5 13.1
Rentedekningsgrad 8.5 -0.7 -0.8 6.1 6.7
Gjeldsgrad 2.9 3.4 3.6 1.9 2.8
Total kapitalrentabilitet 26.6 -0.9 -1.8 13.1 22.0
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex