Hydraulikk Finnmark AS
Juridisk navn:  Hydraulikk Finnmark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78982020
Postboks 156 Samfunnsgata 6A Fax: 78982029
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Finnmark Berlevåg
Org.nr: 930584819
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/21/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.31%
Resultat  
  
-27.71%
Egenkapital  
  
7.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.196.000 20.273.000 19.663.000 16.825.000 20.410.000
Resultat: 553.000 765.000 282.000 794.000 963.000
Egenkapital: 6.107.000 5.689.000 5.115.000 4.912.000 4.343.000
Regnskap for  Hydraulikk Finnmark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.196.000 20.273.000 19.663.000 16.825.000 20.410.000
Driftskostnader -18.662.000 -19.567.000 -19.411.000 -16.060.000 -19.463.000
Driftsresultat 534.000 707.000 252.000 765.000 948.000
Finansinntekter 23.000 60.000 31.000 37.000 36.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -8.000 -21.000
Finans 18.000 59.000 31.000 29.000 15.000
Resultat før skatt 553.000 765.000 282.000 794.000 963.000
Skattekostnad -134.000 -192.000 -78.000 -225.000 -267.000
Årsresultat 419.000 573.000 204.000 568.000 696.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.048.000 701.000 818.000 1.087.000 1.251.000
Sum omløpsmidler 8.097.000 7.035.000 6.212.000 5.066.000 4.746.000
Sum eiendeler 9.145.000 7.736.000 7.030.000 6.153.000 5.997.000
Sum opptjent egenkapital 5.847.000 5.429.000 4.855.000 4.652.000 4.083.000
Sum egenkapital 6.107.000 5.689.000 5.115.000 4.912.000 4.343.000
Sum langsiktig gjeld 361.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.676.000 2.047.000 1.914.000 1.241.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 9.144.000 7.736.000 7.029.000 6.153.000 5.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.933.000 20.181.000 19.586.000 16.787.000 20.354.000
Andre inntekter 263.000 92.000 77.000 39.000 56.000
Driftsinntekter 19.196.000 20.273.000 19.663.000 16.825.000 20.410.000
Varekostnad -11.834.000 -12.907.000 -12.796.000 -9.856.000 -12.708.000
Lønninger -3.748.000 -3.484.000 -3.150.000 -2.941.000 -3.670.000
Avskrivning -343.000 -322.000 -368.000 -391.000 -365.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.737.000 -2.854.000 -3.097.000 -2.872.000 -2.720.000
Driftskostnader -18.662.000 -19.567.000 -19.411.000 -16.060.000 -19.463.000
Driftsresultat 534.000 707.000 252.000 765.000 948.000
Finansinntekter 23.000 60.000 31.000 37.000 36.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -8.000 -21.000
Finans 18.000 59.000 31.000 29.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 419.000 573.000 204.000 568.000 696.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 83.000 132.000 141.000 155.000 158.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 144.000 175.000 78.000 104.000 0
Driftsløsøre 806.000 379.000 584.000 812.000 1.077.000
Sum varige driftsmidler 950.000 554.000 662.000 916.000 1.077.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 1.048.000 701.000 818.000 1.087.000 1.251.000
Varebeholdning 2.249.000 2.415.000 1.917.000 1.204.000 1.127.000
Kundefordringer 4.037.000 1.823.000 2.915.000 2.233.000 2.240.000
Andre fordringer 996.000 1.350.000 992.000 597.000 343.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 814.000 1.447.000 388.000 1.032.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 8.097.000 7.035.000 6.212.000 5.066.000 4.746.000
Sum eiendeler 9.145.000 7.736.000 7.030.000 6.153.000 5.997.000
Sum opptjent egenkapital 5.847.000 5.429.000 4.855.000 4.652.000 4.083.000
Sum egenkapital 6.107.000 5.689.000 5.115.000 4.912.000 4.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.000
Sum langsiktig gjeld 361.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 834.000 993.000 873.000 509.000 340.000
Betalbar skatt 110.000 208.000 89.000 248.000 315.000
Skyldig offentlige avgifter 812.000 191.000 184.000 139.000 582.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 920.000 655.000 768.000 345.000 413.000
Sum kortsiktig gjeld 2.676.000 2.047.000 1.914.000 1.241.000 1.653.000
Sum gjeld og egenkapital 9.144.000 7.736.000 7.029.000 6.153.000 5.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.421.000 4.988.000 4.298.000 3.825.000 3.093.000
Likviditetsgrad 1 3 3.4 3.2 4.1 2.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 2.2 3.2 2.2
Soliditet 66.8 73.5 72.8 79.8 72.4
Resultatgrad 2.8 3.5 1.3 4.5 4.6
Rentedekningsgrad 106.8 7 100.3 46.9
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.1 9.9 4 13.0 16.4
Signatur
16.12.2011
STYRETS FORMANN.
Prokurister
16.12.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex