Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hypro Cartex As
Juridisk navn:  Hypro Cartex As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64926000
Birkelundveien 66 Birkelundveien 66 Fax: 64926001
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 939385142
Aksjekapital: 275.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/6/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Jøntvedt AS
Regnskapsfører: A-1 Revisjon Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.04%
Resultat  
  
5.3%
Egenkapital  
  
22.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.441.000 8.113.000 8.992.000 7.725.000 7.262.000
Resultat: 834.000 792.000 1.299.000 371.000 522.000
Egenkapital: 3.557.000 2.914.000 2.344.000 1.469.000 1.556.000
Regnskap for  Hypro Cartex As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.441.000 8.113.000 8.992.000 7.725.000 7.262.000
Driftskostnader -7.530.000 -7.224.000 -7.586.000 -7.247.000 -6.607.000
Driftsresultat 911.000 889.000 1.407.000 478.000 655.000
Finansinntekter 13.000 9.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -90.000 -107.000 -113.000 -109.000 -136.000
Finans -77.000 -98.000 -107.000 -108.000 -132.000
Resultat før skatt 834.000 792.000 1.299.000 371.000 522.000
Skattekostnad -192.000 -221.000 -324.000 0 -99.000
Årsresultat 643.000 570.000 975.000 371.000 423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 504.000 478.000 487.000 491.000 1.196.000
Sum omløpsmidler 5.621.000 5.313.000 5.259.000 4.019.000 3.968.000
Sum eiendeler 6.125.000 5.791.000 5.746.000 4.510.000 5.164.000
Sum opptjent egenkapital 3.282.000 2.639.000 2.069.000 1.194.000 1.281.000
Sum egenkapital 3.557.000 2.914.000 2.344.000 1.469.000 1.556.000
Sum langsiktig gjeld 385.000 538.000 683.000 819.000 948.000
Sum kortsiktig gjeld 2.183.000 2.339.000 2.719.000 2.222.000 2.660.000
Sum gjeld og egenkapital 6.125.000 5.791.000 5.746.000 4.510.000 5.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.441.000 8.113.000 8.992.000 7.725.000 7.262.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.441.000 8.113.000 8.992.000 7.725.000 7.262.000
Varekostnad -5.036.000 -4.974.000 -5.390.000 -4.635.000 -4.407.000
Lønninger -1.354.000 -1.258.000 -1.218.000 -1.067.000 -1.116.000
Avskrivning -14.000 -9.000 -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.126.000 -983.000 -973.000 -1.540.000 -1.084.000
Driftskostnader -7.530.000 -7.224.000 -7.586.000 -7.247.000 -6.607.000
Driftsresultat 911.000 889.000 1.407.000 478.000 655.000
Finansinntekter 13.000 9.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -90.000 -107.000 -113.000 -109.000 -136.000
Finans -77.000 -98.000 -107.000 -108.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 643.000 570.000 975.000 371.000 423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 28.000 37.000 41.000 0
Sum varige driftsmidler 54.000 28.000 37.000 41.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 450.000 450.000 450.000 450.000 1.196.000
Sum anleggsmidler 504.000 478.000 487.000 491.000 1.196.000
Varebeholdning 3.197.000 2.977.000 2.676.000 2.555.000 2.273.000
Kundefordringer 1.453.000 559.000 1.370.000 788.000 1.506.000
Andre fordringer 112.000 8.000 164.000 163.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 859.000 1.769.000 1.049.000 512.000 134.000
Sum omløpsmidler 5.621.000 5.313.000 5.259.000 4.019.000 3.968.000
Sum eiendeler 6.125.000 5.791.000 5.746.000 4.510.000 5.164.000
Sum opptjent egenkapital 3.282.000 2.639.000 2.069.000 1.194.000 1.281.000
Sum egenkapital 3.557.000 2.914.000 2.344.000 1.469.000 1.556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 362.000
Sum langsiktig gjeld 385.000 538.000 683.000 819.000 948.000
Leverandørgjeld 1.673.000 1.823.000 2.062.000 1.973.000 1.823.000
Betalbar skatt 192.000 221.000 324.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 86.000 126.000 65.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 208.000 207.000 184.000 396.000
Sum kortsiktig gjeld 2.183.000 2.339.000 2.719.000 2.222.000 2.660.000
Sum gjeld og egenkapital 6.125.000 5.791.000 5.746.000 4.510.000 5.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.438.000 2.974.000 2.540.000 1.797.000 1.308.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2 1.9 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 0.7 0.7
Soliditet 58.1 50.3 40.8 32.6 30.1
Resultatgrad 10.8 1 15.6 6.2 9.0
Rentedekningsgrad 10.1 8.3 12.5 4.4 4.8
Gjeldsgrad 0.7 1 1.5 2.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 15.1 15.5 24.6 10.6 12.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex