Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hystad Bygg & Eiendom As
Juridisk navn:  Hystad Bygg & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90047808
Brugata 8 Fyrvegen 52 Fax: 52783707
4200 Sauda 5547 Utsira
Fylke: Kommune:
Rogaland Utsira
Org.nr: 970982264
Aksjekapital: 1.251.000 NOK
Etableringsdato: 2/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ølen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.06%
Resultat  
  
-568.75%
Egenkapital  
  
-57.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 426.000 656.000 398.000 420.000 941.000
Resultat: -214.000 -32.000 -87.000 -210.000 -415.000
Egenkapital: -587.000 -373.000 -342.000 -1.355.000 -1.146.000
Regnskap for  Hystad Bygg & Eiendom As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 426.000 656.000 398.000 420.000 941.000
Driftskostnader -411.000 -451.000 -355.000 -455.000 -1.187.000
Driftsresultat 15.000 205.000 44.000 -34.000 -246.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -228.000 -236.000 -131.000 -176.000 -169.000
Finans -228.000 -236.000 -131.000 -176.000 -169.000
Resultat før skatt -214.000 -32.000 -87.000 -210.000 -415.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -214.000 -32.000 -87.000 -210.000 -415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.467.000 2.541.000 2.548.000 1.781.000 1.839.000
Sum omløpsmidler 42.000 51.000 141.000 82.000 553.000
Sum eiendeler 2.509.000 2.592.000 2.689.000 1.863.000 2.392.000
Sum opptjent egenkapital -1.838.000 -1.624.000 -1.593.000 -1.506.000 -1.296.000
Sum egenkapital -587.000 -373.000 -342.000 -1.355.000 -1.146.000
Sum langsiktig gjeld 2.404.000 2.375.000 2.012.000 3.197.000 3.363.000
Sum kortsiktig gjeld 691.000 591.000 1.018.000 22.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 2.508.000 2.593.000 2.688.000 1.863.000 2.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 294.000 82.000 123.000 270.000 802.000
Andre inntekter 131.000 574.000 275.000 150.000 138.000
Driftsinntekter 426.000 656.000 398.000 420.000 941.000
Varekostnad -102.000 -25.000 -64.000 -95.000 -363.000
Lønninger 0 0 0 31.000 -10.000
Avskrivning -115.000 -115.000 -83.000 -90.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -194.000 -311.000 -208.000 -301.000 -724.000
Driftskostnader -411.000 -451.000 -355.000 -455.000 -1.187.000
Driftsresultat 15.000 205.000 44.000 -34.000 -246.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -228.000 -236.000 -131.000 -176.000 -169.000
Finans -228.000 -236.000 -131.000 -176.000 -169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -214.000 -32.000 -87.000 -210.000 -415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.467.000 2.541.000 2.536.000 1.766.000 1.835.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 4.000
Sum varige driftsmidler 2.467.000 2.541.000 2.536.000 1.769.000 1.839.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 12.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 2.467.000 2.541.000 2.548.000 1.781.000 1.839.000
Varebeholdning 30.000 30.000 30.000 30.000 322.000
Kundefordringer 10.000 6.000 79.000 26.000 14.000
Andre fordringer 0 15.000 2.000 3.000 213.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 30.000 23.000 4.000
Sum omløpsmidler 42.000 51.000 141.000 82.000 553.000
Sum eiendeler 2.509.000 2.592.000 2.689.000 1.863.000 2.392.000
Sum opptjent egenkapital -1.838.000 -1.624.000 -1.593.000 -1.506.000 -1.296.000
Sum egenkapital -587.000 -373.000 -342.000 -1.355.000 -1.146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 373.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.404.000 2.375.000 2.012.000 3.197.000 3.363.000
Leverandørgjeld 2.000 23.000 938.000 19.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 0 39.000 2.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 652.000 195.000 41.000 2.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 691.000 591.000 1.018.000 22.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 2.508.000 2.593.000 2.688.000 1.863.000 2.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -649.000 -540.000 -877.000 60.000 378.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 3.7 3.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2 2.4 1.4
Soliditet -23.4 -14.4 -12.7 -72.7 -47.9
Resultatgrad 3.5 31.3 11.1 -8.1 -26.1
Rentedekningsgrad 0.1 0.9 0.3 -0.2 -1.5
Gjeldsgrad -5.3 -8.9 -2.4 -3.1
Total kapitalrentabilitet 0.6 7.9 1.6 -1.8 -10.3
Signatur
06.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.02.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex