Hytracc Consulting As
Juridisk navn:  Hytracc Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91618693
Postboks 234 Forus Rolfsbuktveien 2 Fax:
4066 Stavanger 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 995108771
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 25.01.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71,81%
Resultat  
  
-73,56%
Egenkapital  
  
-80,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.990.000 95.731.000 154.493.000 213.432.000 154.276.000
Resultat: 5.309.000 20.081.000 41.306.000 384.145.000 68.985.000
Egenkapital: 3.752.000 19.665.000 12.388.000 16.924.000 109.961.000
Regnskap for  Hytracc Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.990.000 95.731.000 154.493.000 213.432.000 154.276.000
Driftskostnader -21.536.000 -73.790.000 -112.761.000 -137.433.000 -133.416.000
Driftsresultat 5.453.000 21.940.000 41.732.000 75.998.000 20.859.000
Finansinntekter 1.628.000 1.256.000 -425.000 308.147.000 49.773.000
Finanskostnader -1.772.000 -3.115.000 0 0 -1.647.000
Finans -144.000 -1.859.000 -425.000 308.147.000 48.126.000
Resultat før skatt 5.309.000 20.081.000 41.306.000 384.145.000 68.985.000
Skattekostnad -1.221.000 -5.205.000 -10.660.000 -25.843.000 -6.033.000
Årsresultat 4.088.000 14.876.000 30.646.000 358.302.000 62.952.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 94.034.000
Sum omløpsmidler 26.448.000 41.504.000 78.655.000 454.573.000 62.207.000
Sum eiendeler 26.448.000 41.504.000 78.655.000 454.573.000 156.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.651.000 19.564.000 12.288.000 16.824.000 109.860.000
Sum egenkapital 3.752.000 19.665.000 12.388.000 16.924.000 109.961.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.698.000 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 22.695.000 21.840.000 58.569.000 437.649.000 46.276.000
Sum gjeld og egenkapital 26.447.000 41.505.000 78.656.000 454.574.000 156.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.990.000 95.731.000 154.493.000 213.432.000 154.276.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.990.000 95.731.000 154.493.000 213.432.000 154.276.000
Varekostnad -19.915.000 -68.858.000 -94.426.000 -119.417.000 -128.991.000
Lønninger 0 0 0 0 -248.000
Avskrivning 0 0 0 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.621.000 -4.932.000 -18.335.000 -18.016.000 -4.173.000
Driftskostnader -21.536.000 -73.790.000 -112.761.000 -137.433.000 -133.416.000
Driftsresultat 5.453.000 21.940.000 41.732.000 75.998.000 20.859.000
Finansinntekter 1.628.000 1.256.000 -425.000 308.147.000 49.773.000
Finanskostnader -1.772.000 -3.115.000 0 0 -1.647.000
Finans -144.000 -1.859.000 -425.000 308.147.000 48.126.000
Konsernbidrag 0 7.600.000 0 -358.302.000 0
Utbytte -20.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.088.000 14.876.000 30.646.000 358.302.000 62.952.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 14.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 94.020.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 94.034.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.725.000 6.716.000 15.285.000 62.139.000 40.534.000
Andre fordringer 7.753.000 19.755.000 711.000 0 893.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.970.000 15.034.000 62.659.000 392.434.000 20.779.000
Sum omløpsmidler 26.448.000 41.504.000 78.655.000 454.573.000 62.207.000
Sum eiendeler 26.448.000 41.504.000 78.655.000 454.573.000 156.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.651.000 19.564.000 12.288.000 16.824.000 109.860.000
Sum egenkapital 3.752.000 19.665.000 12.388.000 16.924.000 109.961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.698.000 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.698.000 0 4.000
Leverandørgjeld 1.369.000 3.761.000 14.791.000 5.843.000 30.337.000
Betalbar skatt 1.221.000 2.805.000 3.993.000 0 8.037.000
Skyldig offentlige avgifter 0 587.000 3.144.000 4.289.000 7.721.000
Utbytte -20.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.105.000 14.687.000 36.641.000 427.517.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 22.695.000 21.840.000 58.569.000 437.649.000 46.276.000
Sum gjeld og egenkapital 26.447.000 41.505.000 78.656.000 454.574.000 156.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.753.000 19.664.000 20.086.000 16.924.000 15.931.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.9 1.3 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.9 1.3 1.1 1.4
Soliditet 14.2 47.4 15.7 3.7 70.4
Resultatgrad 20.2 22.9 2 35.6 13.5
Rentedekningsgrad 3.1 7 42.9
Gjeldsgrad 6 1.1 5.3 25.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 26.8 55.9 52.5 84.5 45.2
Signatur
11.03.2019
Prokurister
11.03.2019
PROKURA
HAGLAND KVALE OSKAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex