I M Eiendom As
Juridisk navn:  I M Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Markaneset 106 Markaneset 106 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912524493
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.000 0 0 0 0
Resultat: 13.000 -13.000 -11.000 16.000 -6.000
Egenkapital: 1.642.000 1.632.000 2.142.000 2.292.000 2.780.000
Regnskap for  I M Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.000 0 0 0 0
Driftskostnader -77.000 -14.000 -11.000 -53.000 -6.000
Driftsresultat -39.000 -14.000 -11.000 -53.000 -6.000
Finansinntekter 95.000 1.000 0 69.000 0
Finanskostnader -43.000 0 0 0 0
Finans 52.000 1.000 0 69.000 0
Resultat før skatt 13.000 -13.000 -11.000 16.000 -6.000
Skattekostnad -3.000 3.000 -139.000 -4.000 4.000
Årsresultat 10.000 -10.000 -150.000 12.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.428.000 623.000 506.000 2.782.000 2.786.000
Sum omløpsmidler 1.034.000 1.566.000 2.275.000 74.000 4.000
Sum eiendeler 4.462.000 2.189.000 2.781.000 2.856.000 2.790.000
Sum opptjent egenkapital 1.453.000 1.442.000 1.952.000 2.103.000 2.591.000
Sum egenkapital 1.642.000 1.632.000 2.142.000 2.292.000 2.780.000
Sum langsiktig gjeld 2.779.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 558.000 639.000 564.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 4.463.000 2.189.000 2.780.000 2.856.000 2.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 38.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 38.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -14.000 -11.000 -53.000 -6.000
Driftskostnader -77.000 -14.000 -11.000 -53.000 -6.000
Driftsresultat -39.000 -14.000 -11.000 -53.000 -6.000
Finansinntekter 95.000 1.000 0 69.000 0
Finanskostnader -43.000 0 0 0 0
Finans 52.000 1.000 0 69.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -500.000 0
Årsresultat 10.000 -10.000 -150.000 12.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 0 0 4.000
Fast eiendom 2.922.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.922.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 506.000 620.000 506.000 2.782.000 2.782.000
Sum anleggsmidler 3.428.000 623.000 506.000 2.782.000 2.786.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 0 0 0
Andre fordringer 213.000 0 59.000 69.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 816.000 1.566.000 2.216.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.034.000 1.566.000 2.275.000 74.000 4.000
Sum eiendeler 4.462.000 2.189.000 2.781.000 2.856.000 2.790.000
Sum opptjent egenkapital 1.453.000 1.442.000 1.952.000 2.103.000 2.591.000
Sum egenkapital 1.642.000 1.632.000 2.142.000 2.292.000 2.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.779.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 58.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 139.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 0 500.000 63.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 558.000 639.000 564.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 4.463.000 2.189.000 2.780.000 2.856.000 2.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 992.000 1.008.000 1.636.000 -490.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 24.6 2.8 3.6 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 24.6 2.8 3.6 0.2 0.4
Soliditet 36.8 74.5 7 80.3 99.6
Resultatgrad -102.6
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 1.7 0.3 0.3 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.3 -0.6 -0.4 0.6 -0.2
Signatur
03.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex