I Stedet AS
Juridisk navn:  I Stedet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75588280
C/O Raise Gruppen Holding As Henrik Ibsens Gate 36 Fax:
0255 Oslo 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 987088036
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
59%
Egenkapital  
  
42.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.430.000 2.430.000 2.430.000 2.475.000 2.460.000
Resultat: 636.000 400.000 187.000 399.000 47.000
Egenkapital: 1.575.000 1.107.000 822.000 698.000 433.000
Regnskap for  I Stedet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.430.000 2.430.000 2.430.000 2.475.000 2.460.000
Driftskostnader -1.285.000 -1.506.000 -1.536.000 -1.414.000 -1.658.000
Driftsresultat 1.145.000 923.000 895.000 1.061.000 803.000
Finansinntekter 27.000 27.000 22.000 19.000 2.000
Finanskostnader -536.000 -551.000 -729.000 -680.000 -758.000
Finans -509.000 -524.000 -707.000 -661.000 -756.000
Resultat før skatt 636.000 400.000 187.000 399.000 47.000
Skattekostnad -168.000 -115.000 -63.000 -134.000 -13.000
Årsresultat 469.000 285.000 124.000 265.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.212.000 16.924.000 17.542.000 18.241.000 18.946.000
Sum omløpsmidler 3.646.000 3.567.000 4.128.000 2.703.000 1.015.000
Sum eiendeler 19.858.000 20.491.000 21.670.000 20.944.000 19.961.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 708.000 423.000 299.000 34.000
Sum egenkapital 1.575.000 1.107.000 822.000 698.000 433.000
Sum langsiktig gjeld 18.000.000 19.000.000 20.530.000 19.802.000 19.122.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 384.000 318.000 444.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 19.858.000 20.491.000 21.670.000 20.944.000 19.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.430.000 2.430.000 2.430.000 2.430.000 2.430.000
Andre inntekter 0 0 0 45.000 30.000
Driftsinntekter 2.430.000 2.430.000 2.430.000 2.475.000 2.460.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -356.000 -387.000 -410.000 -383.000 -275.000
Avskrivning -640.000 -719.000 -793.000 -775.000 -775.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -400.000 -333.000 -256.000 -608.000
Driftskostnader -1.285.000 -1.506.000 -1.536.000 -1.414.000 -1.658.000
Driftsresultat 1.145.000 923.000 895.000 1.061.000 803.000
Finansinntekter 27.000 27.000 22.000 19.000 2.000
Finanskostnader -536.000 -551.000 -729.000 -680.000 -758.000
Finans -509.000 -524.000 -707.000 -661.000 -756.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 469.000 285.000 124.000 265.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 465.000 435.000 387.000 320.000 267.000
Fast eiendom 15.446.000 16.110.000 16.673.000 17.235.000 17.775.000
Maskiner anlegg 72.000 108.000 144.000 180.000 213.000
Driftsløsøre 228.000 270.000 337.000 505.000 690.000
Sum varige driftsmidler 15.746.000 16.489.000 17.155.000 17.920.000 18.679.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.212.000 16.924.000 17.542.000 18.241.000 18.946.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 38.000 54.000
Andre fordringer 227.000 437.000 223.000 286.000 271.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.419.000 3.130.000 3.905.000 2.379.000 689.000
Sum omløpsmidler 3.646.000 3.567.000 4.128.000 2.703.000 1.015.000
Sum eiendeler 19.858.000 20.491.000 21.670.000 20.944.000 19.961.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 708.000 423.000 299.000 34.000
Sum egenkapital 1.575.000 1.107.000 822.000 698.000 433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 18.000.000 19.000.000 20.530.000 19.802.000 19.122.000
Leverandørgjeld 16.000 118.000 117.000 102.000 113.000
Betalbar skatt 198.000 163.000 130.000 188.000 83.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 15.000 20.000 118.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 89.000 52.000 35.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 384.000 318.000 444.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 19.858.000 20.491.000 21.670.000 20.944.000 19.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.364.000 3.183.000 3.810.000 2.259.000 609.000
Likviditetsgrad 1 12.9 9.3 1 6.1 2.5
Likviditetsgrad 2 12.9 9.3 1 6.1 2.6
Soliditet 7.9 5.4 3.8 3.3 2.2
Resultatgrad 47.1 3 36.8 42.9 32.6
Rentedekningsgrad 2.1 1.7 1.2 1.6 1.1
Gjeldsgrad 11.6 17.5 25.4 29.0 45.1
Total kapitalrentabilitet 5.9 4.6 4.2 5.2 4.0
Signatur
22.08.2017
STYRETS LEDER ALENE
SIGNATUR HVER FOR SEG
NICOLAISEN INGER ELLEN SANDÅK
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex