Ibg Holding AS
Juridisk navn:  Ibg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23244800
Jegeråsen 31 Jegeråsen 31 Fax: 23244849
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989034413
Aksjekapital: 1.717.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hanne-Katrin Uvholt
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
28.05%
Egenkapital  
  
5.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 120.000 120.000 0 0 0
Resultat: 2.264.000 1.768.000 1.230.000 13.452.000 69.000
Egenkapital: 15.941.000 15.077.000 13.309.000 14.328.000 5.376.000
Regnskap for  Ibg Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 120.000 120.000 0 0 0
Driftskostnader -835.000 -825.000 -742.000 -725.000 -16.000
Driftsresultat -715.000 -704.000 -742.000 -724.000 -16.000
Finansinntekter 3.000.000 2.500.000 2.000.000 14.177.000 85.000
Finanskostnader -21.000 -28.000 -28.000 0 0
Finans 2.979.000 2.472.000 1.972.000 14.177.000 85.000
Resultat før skatt 2.264.000 1.768.000 1.230.000 13.452.000 69.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -11.000
Årsresultat 2.264.000 1.768.000 1.230.000 13.452.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.245.000 16.245.000 16.245.000 16.245.000 3.856.000
Sum omløpsmidler 2.021.000 764.000 986.000 2.589.000 1.531.000
Sum eiendeler 18.266.000 17.009.000 17.231.000 18.834.000 5.387.000
Sum opptjent egenkapital 14.224.000 13.360.000 11.592.000 12.611.000 3.659.000
Sum egenkapital 15.941.000 15.077.000 13.309.000 14.328.000 5.376.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 1.932.000 3.922.000 4.506.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 18.266.000 17.009.000 17.231.000 18.834.000 5.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 120.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 120.000 120.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -780.000 -779.000 -713.000 -713.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -46.000 -29.000 -12.000 -16.000
Driftskostnader -835.000 -825.000 -742.000 -725.000 -16.000
Driftsresultat -715.000 -704.000 -742.000 -724.000 -16.000
Finansinntekter 3.000.000 2.500.000 2.000.000 14.177.000 85.000
Finanskostnader -21.000 -28.000 -28.000 0 0
Finans 2.979.000 2.472.000 1.972.000 14.177.000 85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.400.000 0 -2.250.000 -3.000.000 0
Årsresultat 2.264.000 1.768.000 1.230.000 13.452.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.245.000 16.245.000 16.245.000 16.245.000 3.856.000
Sum anleggsmidler 16.245.000 16.245.000 16.245.000 16.245.000 3.856.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.021.000 764.000 986.000 2.509.000 1.531.000
Sum omløpsmidler 2.021.000 764.000 986.000 2.589.000 1.531.000
Sum eiendeler 18.266.000 17.009.000 17.231.000 18.834.000 5.387.000
Sum opptjent egenkapital 14.224.000 13.360.000 11.592.000 12.611.000 3.659.000
Sum egenkapital 15.941.000 15.077.000 13.309.000 14.328.000 5.376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 78.000 115.000 37.000 0
Utbytte -1.400.000 0 -2.250.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 860.000 1.853.000 1.557.000 1.469.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.325.000 1.932.000 3.922.000 4.506.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 18.266.000 17.009.000 17.231.000 18.834.000 5.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -304.000 -1.168.000 -2.936.000 -1.917.000 1.520.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.4 0.3 0.6 139.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4 0.3 0.6 139.2
Soliditet 87.3 88.6 77.2 76.1 99.8
Resultatgrad -595.8 -586.7
Rentedekningsgrad -25.1 -26.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.5 10.6 7.3 71.4 1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex