Ibg Holding AS
Juridisk navn:  Ibg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23244800
Jegeråsen 31 Jegeråsen 31 Fax: 23244849
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989034413
Aksjekapital: 1.717.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hanne-Katrin Uvholt
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-90.86%
Egenkapital  
  
-7.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.230.000 13.452.000 69.000 5.253.000 1.071.000
Egenkapital: 13.309.000 14.328.000 5.376.000 5.318.000 1.764.000
Regnskap for  Ibg Holding AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -742.000 -725.000 -16.000 -30.000 -12.000
Driftsresultat -742.000 -724.000 -16.000 -30.000 -12.000
Finansinntekter 2.000.000 14.177.000 85.000 5.283.000 1.083.000
Finanskostnader -28.000 0 0 0 0
Finans 1.972.000 14.177.000 85.000 5.283.000 1.083.000
Resultat før skatt 1.230.000 13.452.000 69.000 5.253.000 1.071.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 0 0
Årsresultat 1.230.000 13.452.000 58.000 5.253.000 1.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.245.000 16.245.000 3.856.000 7.006.000 1.723.000
Sum omløpsmidler 986.000 2.589.000 1.531.000 30.000 1.101.000
Sum eiendeler 17.231.000 18.834.000 5.387.000 7.036.000 2.824.000
Sum opptjent egenkapital 11.592.000 12.611.000 3.659.000 3.601.000 47.000
Sum egenkapital 13.309.000 14.328.000 5.376.000 5.318.000 1.764.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.922.000 4.506.000 11.000 1.717.000 1.059.000
Sum gjeld og egenkapital 17.231.000 18.834.000 5.387.000 7.035.000 2.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -713.000 -713.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -12.000 -16.000 -30.000 -12.000
Driftskostnader -742.000 -725.000 -16.000 -30.000 -12.000
Driftsresultat -742.000 -724.000 -16.000 -30.000 -12.000
Finansinntekter 2.000.000 14.177.000 85.000 5.283.000 1.083.000
Finanskostnader -28.000 0 0 0 0
Finans 1.972.000 14.177.000 85.000 5.283.000 1.083.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.250.000 -3.000.000 0 -1.700.000 -1.059.000
Årsresultat 1.230.000 13.452.000 58.000 5.253.000 1.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.245.000 16.245.000 3.856.000 7.006.000 1.723.000
Sum anleggsmidler 16.245.000 16.245.000 3.856.000 7.006.000 1.723.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.083.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 986.000 2.509.000 1.531.000 5.000 16.000
Sum omløpsmidler 986.000 2.589.000 1.531.000 30.000 1.101.000
Sum eiendeler 17.231.000 18.834.000 5.387.000 7.036.000 2.824.000
Sum opptjent egenkapital 11.592.000 12.611.000 3.659.000 3.601.000 47.000
Sum egenkapital 13.309.000 14.328.000 5.376.000 5.318.000 1.764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 115.000 37.000 0 0 0
Utbytte -2.250.000 -3.000.000 0 -1.700.000 -1.059.000
Annen kortsiktig gjeld 1.557.000 1.469.000 0 16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.922.000 4.506.000 11.000 1.717.000 1.059.000
Sum gjeld og egenkapital 17.231.000 18.834.000 5.387.000 7.035.000 2.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.936.000 -1.917.000 1.520.000 -1.687.000 42.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 139.2 0.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 139.2 0.1 1.1
Soliditet 77.2 76.1 99.8 75.6 62.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -26.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.0 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.3 71.4 1.3 74.7 37.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex