Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Idé Eiendommer As
Juridisk navn:  Idé Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 36 Storebotn 8B Fax:
5321 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 983807267
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rsm Norge Kompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-17.72%
Egenkapital  
  
-28.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 205.000 953.000 4.032.000
Resultat: -93.000 -79.000 11.000 -365.000 -395.000
Egenkapital: -321.000 -249.000 -179.000 -180.000 102.000
Regnskap for  Idé Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 205.000 953.000 4.032.000
Driftskostnader -16.000 -18.000 -44.000 -1.127.000 -4.186.000
Driftsresultat -16.000 -18.000 161.000 -175.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 0
Finanskostnader -76.000 -61.000 -150.000 -195.000 -242.000
Finans -76.000 -61.000 -150.000 -190.000 -242.000
Resultat før skatt -93.000 -79.000 11.000 -365.000 -395.000
Skattekostnad 20.000 9.000 -10.000 83.000 98.000
Årsresultat -72.000 -69.000 0 -282.000 -297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.000 191.000 181.000 2.492.000 2.408.000
Sum omløpsmidler 1.733.000 1.708.000 1.719.000 1.741.000 2.773.000
Sum eiendeler 1.944.000 1.899.000 1.900.000 4.233.000 5.181.000
Sum opptjent egenkapital -423.000 -351.000 -281.000 -282.000 0
Sum egenkapital -321.000 -249.000 -179.000 -180.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 1.430.000 1.400.000 1.400.000 3.553.000 4.267.000
Sum kortsiktig gjeld 836.000 748.000 680.000 859.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.899.000 1.901.000 4.232.000 5.182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 205.000 953.000 4.032.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 205.000 953.000 4.032.000
Varekostnad 0 0 0 -1.048.000 -3.415.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -532.000
Andre driftskostnader -16.000 -18.000 -44.000 -79.000 -192.000
Driftskostnader -16.000 -18.000 -44.000 -1.127.000 -4.186.000
Driftsresultat -16.000 -18.000 161.000 -175.000 -154.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 0
Finanskostnader -76.000 -61.000 -150.000 -195.000 -242.000
Finans -76.000 -61.000 -150.000 -190.000 -242.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -69.000 0 -282.000 -297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 211.000 191.000 181.000 192.000 108.000
Fast eiendom 0 0 0 2.300.000 2.300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.300.000 2.300.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 211.000 191.000 181.000 2.492.000 2.408.000
Varebeholdning 1.733.000 1.708.000 1.708.000 1.700.000 2.547.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 11.000 41.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.733.000 1.708.000 1.719.000 1.741.000 2.773.000
Sum eiendeler 1.944.000 1.899.000 1.900.000 4.233.000 5.181.000
Sum opptjent egenkapital -423.000 -351.000 -281.000 -282.000 0
Sum egenkapital -321.000 -249.000 -179.000 -180.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 43.000 42.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.430.000 1.400.000 1.400.000 3.553.000 4.267.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 2.000 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 8.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 792.000 705.000 678.000 838.000 805.000
Sum kortsiktig gjeld 836.000 748.000 680.000 859.000 813.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.899.000 1.901.000 4.232.000 5.182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 897.000 960.000 1.039.000 882.000 1.960.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2 2 3.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.3
Soliditet -16.5 -13.1 -9.4 -4.3 2.0
Resultatgrad 78.5 -18.4 -3.8
Rentedekningsgrad -0.2 -0.3 1.1 -0.9 -0.6
Gjeldsgrad -7.1 -8.6 -11.6 -24.5 49.8
Total kapitalrentabilitet -0.8 -0.9 8.5 -3.0
Signatur
20.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex