Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ide Hus As
Juridisk navn:  Ide Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51860430
Bragevegen 4 Bragevegen 4 Fax: 51530381
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 960193199
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forus Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1112.5%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 721.000 0 0 0 0
Resultat: 162.000 -16.000 -16.000 -63.000 -99.000
Egenkapital: 130.000 0 23.000 -220.000 -165.000
Regnskap for  Ide Hus As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 721.000 0 0 0 0
Driftskostnader -559.000 -22.000 -23.000 -20.000 -31.000
Driftsresultat 162.000 -22.000 -23.000 -20.000 -31.000
Finansinntekter 0 5.000 0 4.000 0
Finanskostnader 0 0 7.000 -47.000 -69.000
Finans 0 5.000 7.000 -43.000 -69.000
Resultat før skatt 162.000 -16.000 -16.000 -63.000 -99.000
Skattekostnad -32.000 0 6.000 8.000 -27.000
Årsresultat 130.000 -16.000 -10.000 -54.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 0 47.000 40.000 209.000
Sum omløpsmidler 189.000 0 9.000 15.000 45.000
Sum eiendeler 283.000 0 56.000 55.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -104.000 -81.000 -324.000 -270.000
Sum egenkapital 130.000 0 23.000 -220.000 -165.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 39.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0 33.000 236.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000 1.000 57.000 56.000 253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 721.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 721.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -377.000 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -22.000 -23.000 -20.000 -31.000
Driftskostnader -559.000 -22.000 -23.000 -20.000 -31.000
Driftsresultat 162.000 -22.000 -23.000 -20.000 -31.000
Finansinntekter 0 5.000 0 4.000 0
Finanskostnader 0 0 7.000 -47.000 -69.000
Finans 0 5.000 7.000 -43.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 -16.000 -10.000 -54.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 94.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 94.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 47.000 40.000 209.000
Sum anleggsmidler 94.000 0 47.000 40.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 72.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 117.000 0 9.000 15.000 45.000
Sum omløpsmidler 189.000 0 9.000 15.000 45.000
Sum eiendeler 283.000 0 56.000 55.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -104.000 -81.000 -324.000 -270.000
Sum egenkapital 130.000 0 23.000 -220.000 -165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 39.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 0 39.000 52.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 29.000 0 33.000 5.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 0 0 231.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0 33.000 236.000 366.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000 1.000 57.000 56.000 253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 0 -24.000 -221.000 -321.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.3 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0 0.3 0.1 0.2
Soliditet 45.9 41.1 -400.0 -65.2
Resultatgrad 22.5
Rentedekningsgrad 3.3 -0.3 -0.4
Gjeldsgrad 1.2 1.4 -1.3 -2.5
Total kapitalrentabilitet 57.2 -41.1 -29.1 -12.3
Signatur
26.10.2012
STYREMEDLEMMET/TO STYREMEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex