Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ide Rik As
Juridisk navn:  Ide Rik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Saksviklia 65 Saksviklia 65 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 913701658
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.01%
Resultat  
  
24.4%
Egenkapital  
  
42.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.220.000 1.312.000 1.287.000 985.000 831.000
Resultat: 1.249.000 1.004.000 1.174.000 608.000 529.000
Egenkapital: 3.564.000 2.502.000 1.740.000 859.000 417.000
Regnskap for  Ide Rik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.220.000 1.312.000 1.287.000 985.000 831.000
Driftskostnader -311.000 -156.000 -111.000 -172.000 -177.000
Driftsresultat 909.000 1.156.000 1.176.000 813.000 654.000
Finansinntekter 451.000 0 0 0 0
Finanskostnader -110.000 -152.000 -2.000 -205.000 -125.000
Finans 341.000 -152.000 -2.000 -205.000 -125.000
Resultat før skatt 1.249.000 1.004.000 1.174.000 608.000 529.000
Skattekostnad -187.000 -241.000 -293.000 -166.000 -142.000
Årsresultat 1.062.000 763.000 881.000 442.000 387.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.400.000 5.400.000 5.410.000 5.419.000 5.400.000
Sum omløpsmidler 1.462.000 939.000 812.000 332.000 531.000
Sum eiendeler 6.862.000 6.339.000 6.222.000 5.751.000 5.931.000
Sum opptjent egenkapital 3.534.000 2.472.000 1.710.000 829.000 387.000
Sum egenkapital 3.564.000 2.502.000 1.740.000 859.000 417.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 1.885.000 2.494.000
Sum kortsiktig gjeld 3.298.000 3.837.000 4.480.000 3.006.000 3.019.000
Sum gjeld og egenkapital 6.862.000 6.339.000 6.222.000 5.750.000 5.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.220.000 1.312.000 1.287.000 985.000 831.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.220.000 1.312.000 1.287.000 985.000 831.000
Varekostnad 0 0 0 -68.000 0
Lønninger -181.000 0 1.000 0 -87.000
Avskrivning 0 -10.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -146.000 -103.000 -104.000 -90.000
Driftskostnader -311.000 -156.000 -111.000 -172.000 -177.000
Driftsresultat 909.000 1.156.000 1.176.000 813.000 654.000
Finansinntekter 451.000 0 0 0 0
Finanskostnader -110.000 -152.000 -2.000 -205.000 -125.000
Finans 341.000 -152.000 -2.000 -205.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.062.000 763.000 881.000 442.000 387.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 10.000 19.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 10.000 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
Sum anleggsmidler 5.400.000 5.400.000 5.410.000 5.419.000 5.400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 375.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.462.000 939.000 812.000 332.000 156.000
Sum omløpsmidler 1.462.000 939.000 812.000 332.000 531.000
Sum eiendeler 6.862.000 6.339.000 6.222.000 5.751.000 5.931.000
Sum opptjent egenkapital 3.534.000 2.472.000 1.710.000 829.000 387.000
Sum egenkapital 3.564.000 2.502.000 1.740.000 859.000 417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 1.885.000 2.494.000
Leverandørgjeld 5.000 0 0 12.000 0
Betalbar skatt 187.000 244.000 292.000 165.000 142.000
Skyldig offentlige avgifter 351.000 203.000 307.000 221.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.755.000 3.390.000 3.880.000 2.609.000 2.668.000
Sum kortsiktig gjeld 3.298.000 3.837.000 4.480.000 3.006.000 3.019.000
Sum gjeld og egenkapital 6.862.000 6.339.000 6.222.000 5.750.000 5.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.836.000 -2.898.000 -3.668.000 -2.674.000 -2.488.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 51.9 39.5 2 14.9 7.0
Resultatgrad 74.5 88.1 91.4 82.5 78.7
Rentedekningsgrad 8.3 7.6 5 4.0 5.2
Gjeldsgrad 0.9 1.5 2.6 5.7 13.2
Total kapitalrentabilitet 19.8 18.2 18.9 14.1 11.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex