Iglaslaatten AS
Juridisk navn:  Iglaslaatten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51874850
Løkkeveien 35 Løkkeveien 35 Fax:
4008 Stavanger 4008 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989254782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Notabene Regnskap, Berit Margaret Nu
Utvikling:
Omsetning  
  
0.86%
Resultat  
  
168.83%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 701.000 695.000 1.010.000 919.000 0
Resultat: 207.000 77.000 -240.000 468.000 122.000
Egenkapital: 1.308.000 1.090.000 1.014.000 2.076.000 1.164.000
Regnskap for  Iglaslaatten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 701.000 695.000 1.010.000 919.000 0
Driftskostnader -762.000 -716.000 -811.000 -646.000 -8.000
Driftsresultat -61.000 -21.000 198.000 273.000 -8.000
Finansinntekter 326.000 97.000 -432.000 392.000 166.000
Finanskostnader -57.000 0 -6.000 -198.000 -35.000
Finans 269.000 97.000 -438.000 194.000 131.000
Resultat før skatt 207.000 77.000 -240.000 468.000 122.000
Skattekostnad 0 0 -48.000 -95.000 0
Årsresultat 218.000 77.000 -287.000 373.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 318.000 261.000 26.000 193.000
Sum omløpsmidler 1.935.000 1.053.000 1.126.000 2.551.000 992.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.371.000 1.387.000 2.577.000 1.185.000
Sum opptjent egenkapital 1.208.000 990.000 914.000 1.976.000 1.064.000
Sum egenkapital 1.308.000 1.090.000 1.014.000 2.076.000 1.164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 637.000 281.000 373.000 501.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.371.000 1.387.000 2.577.000 1.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 695.000 1.010.000 919.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 701.000 695.000 1.010.000 919.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -671.000 -642.000 -741.000 -453.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -74.000 -70.000 -193.000 -8.000
Driftskostnader -762.000 -716.000 -811.000 -646.000 -8.000
Driftsresultat -61.000 -21.000 198.000 273.000 -8.000
Finansinntekter 326.000 97.000 -432.000 392.000 166.000
Finanskostnader -57.000 0 -6.000 -198.000 -35.000
Finans 269.000 97.000 -438.000 194.000 131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 218.000 77.000 -287.000 373.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 318.000 261.000 26.000 193.000
Sum anleggsmidler 10.000 318.000 261.000 26.000 193.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 45.000 0
Andre fordringer 261.000 0 0 0 130.000
Sum investeringer 311.000 0 44.000 783.000 667.000
Kasse, bank 1.363.000 1.053.000 1.082.000 1.723.000 195.000
Sum omløpsmidler 1.935.000 1.053.000 1.126.000 2.551.000 992.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.371.000 1.387.000 2.577.000 1.185.000
Sum opptjent egenkapital 1.208.000 990.000 914.000 1.976.000 1.064.000
Sum egenkapital 1.308.000 1.090.000 1.014.000 2.076.000 1.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 319.000 4.000 -6.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 53.000 113.000 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 204.000 242.000 314.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 73.000 84.000 68.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 637.000 281.000 373.000 501.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.371.000 1.387.000 2.577.000 1.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.298.000 772.000 753.000 2.050.000 972.000
Likviditetsgrad 1 3 3.7 3 5.1 49.6
Likviditetsgrad 2 3 3.7 3 5.1 49.7
Soliditet 67.2 79.5 73.1 80.6 98.3
Resultatgrad -8.7 - 19.6 29.7
Rentedekningsgrad -1.1 3 1.4 4.5
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 13.6 5.5 -16.9 25.8 13.3
Signatur
21.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex