Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Iglo Mano As
Juridisk navn:  Iglo Mano As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93006040
Postboks 9130 Kongshaugstranda 1 Fax: 70125017
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 992805587
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 75
Etableringsdato: 6/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.47%
Resultat  
  
-57.43%
Egenkapital  
  
18.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.676.000 25.293.000 20.988.000 18.998.000 21.199.000
Resultat: 149.000 350.000 118.000 39.000 190.000
Egenkapital: 708.000 596.000 597.000 710.000 889.000
Regnskap for  Iglo Mano As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.676.000 25.293.000 20.988.000 18.998.000 21.199.000
Driftskostnader -26.497.000 -24.928.000 -20.853.000 -18.959.000 -21.010.000
Driftsresultat 179.000 366.000 135.000 38.000 190.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -33.000 -17.000 -18.000 -2.000 -3.000
Finans -30.000 -16.000 -17.000 1.000 0
Resultat før skatt 149.000 350.000 118.000 39.000 190.000
Skattekostnad -37.000 -85.000 -30.000 -18.000 -51.000
Årsresultat 112.000 265.000 87.000 21.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 528.000 621.000 737.000 637.000 767.000
Sum omløpsmidler 4.433.000 4.230.000 3.737.000 3.559.000 3.945.000
Sum eiendeler 4.961.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000 4.712.000
Sum opptjent egenkapital 608.000 496.000 497.000 610.000 789.000
Sum egenkapital 708.000 596.000 597.000 710.000 889.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.254.000 4.255.000 3.877.000 3.486.000 3.823.000
Sum gjeld og egenkapital 4.962.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000 4.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.446.000 24.817.000 21.108.000 18.758.000 21.124.000
Andre inntekter 1.229.000 477.000 -120.000 240.000 75.000
Driftsinntekter 26.676.000 25.293.000 20.988.000 18.998.000 21.199.000
Varekostnad -2.594.000 -2.139.000 -150.000 -1.000 -11.000
Lønninger -20.518.000 -19.850.000 -18.313.000 -16.737.000 -18.678.000
Avskrivning -134.000 -152.000 -126.000 -122.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.251.000 -2.932.000 -2.264.000 -2.099.000 -2.188.000
Driftskostnader -26.497.000 -24.928.000 -20.853.000 -18.959.000 -21.010.000
Driftsresultat 179.000 366.000 135.000 38.000 190.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -33.000 -17.000 -18.000 -2.000 -3.000
Finans -30.000 -16.000 -17.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 -200.000 0
Årsresultat 112.000 265.000 87.000 21.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 31.000 22.000 21.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 104.000 164.000 109.000 153.000
Driftsløsøre 159.000 150.000 116.000 172.000 250.000
Sum varige driftsmidler 159.000 255.000 280.000 281.000 403.000
Sum finansielle anleggsmidler 335.000 335.000 435.000 335.000 349.000
Sum anleggsmidler 528.000 621.000 737.000 637.000 767.000
Varebeholdning 470.000 501.000 40.000 40.000 0
Kundefordringer 2.532.000 2.109.000 2.274.000 1.977.000 1.927.000
Andre fordringer 1.193.000 1.137.000 885.000 1.017.000 1.266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 483.000 539.000 525.000 752.000
Sum omløpsmidler 4.433.000 4.230.000 3.737.000 3.559.000 3.945.000
Sum eiendeler 4.961.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000 4.712.000
Sum opptjent egenkapital 608.000 496.000 497.000 610.000 789.000
Sum egenkapital 708.000 596.000 597.000 710.000 889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 243.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.283.000 362.000 57.000 94.000 82.000
Betalbar skatt 40.000 94.000 31.000 24.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 1.021.000 1.707.000 1.901.000 1.638.000 1.551.000
Utbytte 0 -200.000 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.666.000 1.892.000 1.888.000 1.730.000 2.124.000
Sum kortsiktig gjeld 4.254.000 4.255.000 3.877.000 3.486.000 3.823.000
Sum gjeld og egenkapital 4.962.000 4.851.000 4.474.000 4.196.000 4.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 -25.000 -140.000 73.000 122.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1.1 1.1
Soliditet 14.3 12.3 13.3 16.9 18.9
Resultatgrad 0.7 1.4 0.6 0.2 0.9
Rentedekningsgrad 5.4 21.5 7.5 20.5 64.3
Gjeldsgrad 6 7.1 6.5 4.9 4.3
Total kapitalrentabilitet 3.7 7.6 3 1.0 4.1
Signatur
28.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex