Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ignavus Invest AS
Juridisk navn:  Ignavus Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Knut Johan Arnholdt Ringstabekkveien 37 C/O Knut Johan Arnholdt Ringstabekkveien 37 Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994735144
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
140%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.000 -5.000 -16.000 13.000 0
Egenkapital: 22.000 20.000 25.000 40.000 27.000
Regnskap for  Ignavus Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 13.000 0
Finanskostnader 0 -5.000 -18.000 0 0
Finans 2.000 -4.000 -16.000 13.000 0
Resultat før skatt 2.000 -5.000 -16.000 13.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -5.000 -16.000 13.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 36.000 0
Sum omløpsmidler 22.000 20.000 7.000 5.000 27.000
Sum eiendeler 22.000 20.000 25.000 41.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -81.000 -76.000 -61.000 -74.000
Sum egenkapital 22.000 20.000 25.000 40.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000 20.000 25.000 40.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 13.000 0
Finanskostnader 0 -5.000 -18.000 0 0
Finans 2.000 -4.000 -16.000 13.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -5.000 -16.000 13.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 18.000 36.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 18.000 36.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 14.000 12.000 0 0 23.000
Kasse, bank 8.000 8.000 7.000 5.000 4.000
Sum omløpsmidler 22.000 20.000 7.000 5.000 27.000
Sum eiendeler 22.000 20.000 25.000 41.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -81.000 -76.000 -61.000 -74.000
Sum egenkapital 22.000 20.000 25.000 40.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000 20.000 25.000 40.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 20.000 7.000 5.000 27.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.1 5 8 32.5 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.01.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex