Ikas Invest As
Juridisk navn:  Ikas Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Stian Schjølberg Grøndahls Vei 5B Grøndahls vei 5B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 919602317
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.000 0
Egenkapital: 493.000 494.000
Regnskap for  Ikas Invest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -1.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 300.000
Sum omløpsmidler 93.000 194.000
Sum eiendeler 493.000 494.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 0
Sum egenkapital 493.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 492.000 494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 300.000
Sum anleggsmidler 400.000 300.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 93.000 194.000
Sum omløpsmidler 93.000 194.000
Sum eiendeler 493.000 494.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 0
Sum egenkapital 493.000 494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 492.000 494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 93.000 194.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2
Signatur
22.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex