Ikon Utvikling As
Juridisk navn:  Ikon Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Artikon As Eidsbakken 81 C/O Artikon As Eidsbakken 81 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 918923713
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/31/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-32.61%
Egenkapital  
  
-160%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -61.000 -46.000
Egenkapital: -18.000 30.000
Regnskap for  Ikon Utvikling As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -61.000 -46.000
Driftsresultat -61.000 -46.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -61.000 -46.000
Skattekostnad 13.000 2.000
Årsresultat -48.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 2.000
Sum omløpsmidler 5.000 50.000
Sum eiendeler 20.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 0
Sum egenkapital -18.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -46.000
Driftskostnader -61.000 -46.000
Driftsresultat -61.000 -46.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -48.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 2.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 5.000 50.000
Sum eiendeler 20.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 0
Sum egenkapital -18.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 38.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.3
Likviditetsgrad 2 0.1 2.3
Soliditet 57.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 0.7
Total kapitalrentabilitet -88.5
Signatur
05.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex