Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ikv As
Juridisk navn:  Ikv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 59 Bjørndalsbrotet 59 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 916843364
Aksjekapital: 33.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Steinbakk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
36.36%
Egenkapital  
  
-72.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -11.000 -1.000 -1.000
Egenkapital: 3.000 11.000 22.000 22.000
Regnskap for  Ikv As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -11.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -8.000 -11.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -11.000 -1.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -11.000 -1.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 56.000 64.000 74.000 74.000
Sum eiendeler 56.000 64.000 74.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -12.000 -1.000 -1.000
Sum egenkapital 3.000 11.000 22.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 56.000 64.000 74.000 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -11.000 -1.000 -1.000
Driftskostnader -8.000 -11.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -8.000 -11.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -11.000 -1.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 64.000 74.000 74.000
Sum omløpsmidler 56.000 64.000 74.000 74.000
Sum eiendeler 56.000 64.000 74.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -12.000 -1.000 -1.000
Sum egenkapital 3.000 11.000 22.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 53.000 53.000 53.000 53.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 56.000 64.000 74.000 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 63.000 74.000 74.000
Likviditetsgrad 1 6
Likviditetsgrad 2 0 6 0 0.0
Soliditet 5.4 16.9 29.3 29.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 17.7 4.9 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet -14.3 -16.9 -1.3 -1.3
Signatur
07.03.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex