Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Il Skrim Handball Elite
Juridisk navn:  Il Skrim Handball Elite
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92619020
Postboks 511 Heistadmoen Skistadion Fax:
3605 Kongsberg 3608 Heistadmoen
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 898734412
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/2012
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Teltec Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.6%
Resultat  
  
167.16%
Egenkapital  
  
178%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.369.000 2.748.000 2.872.000 3.405.000 2.908.000
Resultat: 179.000 67.000 35.000 72.000 85.000
Egenkapital: 78.000 -100.000 -167.000 -202.000 -274.000
Regnskap for  Il Skrim Handball Elite
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.369.000 2.748.000 2.872.000 3.405.000 2.908.000
Driftskostnader -3.204.000 -2.679.000 -2.833.000 -3.332.000 -2.823.000
Driftsresultat 164.000 68.000 40.000 72.000 85.000
Finansinntekter 17.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -5.000 -1.000 0
Finans 15.000 -1.000 -5.000 0 0
Resultat før skatt 179.000 67.000 35.000 72.000 85.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 67.000 35.000 72.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 825.000 482.000 359.000 528.000 525.000
Sum eiendeler 825.000 482.000 359.000 528.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 -100.000 -167.000 -202.000 -274.000
Sum egenkapital 78.000 -100.000 -167.000 -202.000 -274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 747.000 582.000 526.000 729.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 825.000 482.000 359.000 527.000 525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.369.000 2.748.000 2.872.000 3.405.000 2.908.000
Driftsinntekter 3.369.000 2.748.000 2.872.000 3.405.000 2.908.000
Varekostnad -312.000 -263.000 -337.000 -244.000 -272.000
Lønninger -1.518.000 -940.000 -1.239.000 -1.696.000 -1.250.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.374.000 -1.476.000 -1.257.000 -1.392.000 -1.301.000
Driftskostnader -3.204.000 -2.679.000 -2.833.000 -3.332.000 -2.823.000
Driftsresultat 164.000 68.000 40.000 72.000 85.000
Finansinntekter 17.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -5.000 -1.000 0
Finans 15.000 -1.000 -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 67.000 35.000 72.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 31.000 30.000 24.000 0 0
Kundefordringer 135.000 260.000 150.000 75.000 173.000
Andre fordringer 187.000 54.000 35.000 172.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 137.000 151.000 280.000 141.000
Sum omløpsmidler 825.000 482.000 359.000 528.000 525.000
Sum eiendeler 825.000 482.000 359.000 528.000 525.000
Sum opptjent egenkapital 78.000 -100.000 -167.000 -202.000 -274.000
Sum egenkapital 78.000 -100.000 -167.000 -202.000 -274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 130.000 84.000 177.000 137.000 185.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 66.000 71.000 143.000 357.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 491.000 432.000 278.000 449.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 747.000 582.000 526.000 729.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 825.000 482.000 359.000 527.000 525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 -100.000 -167.000 -201.000 -274.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.6 0.8 0.7
Soliditet 9.5 -20.7 -46.5 -38.3 -52.2
Resultatgrad 4.9 2.5 1.4 2.1 2.9
Rentedekningsgrad 8 6 8 73.0
Gjeldsgrad 9.6 -5.8 -3.1 -3.6 -2.9
Total kapitalrentabilitet 21.9 14.1 11.1 13.9 16.2
Signatur
24.02.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex