Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ilaget Energi AS
Juridisk navn:  Ilaget Energi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46909683
Landavegen 153 Landavegen 153 Fax:
5464 Dimmelsvik 5464 Dimmelsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 990311390
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/10/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Odda Revisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.38%
Resultat  
  
99.24%
Egenkapital  
  
48.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.451.000 2.441.000 1.896.000 1.352.000 1.369.000
Resultat: 1.303.000 654.000 338.000 2.000 3.000
Egenkapital: 2.229.000 1.506.000 1.004.000 746.000 733.000
Regnskap for  Ilaget Energi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.451.000 2.441.000 1.896.000 1.352.000 1.369.000
Driftskostnader -1.936.000 -1.575.000 -1.320.000 -1.078.000 -1.020.000
Driftsresultat 1.515.000 867.000 575.000 274.000 348.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -213.000 -213.000 -238.000 -273.000 -348.000
Finans -212.000 -213.000 -238.000 -272.000 -346.000
Resultat før skatt 1.303.000 654.000 338.000 2.000 3.000
Skattekostnad -295.000 -152.000 -79.000 11.000 -1.000
Årsresultat 1.008.000 502.000 259.000 13.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.108.000 8.356.000 8.610.000 8.851.000 9.136.000
Sum omløpsmidler 2.256.000 1.573.000 911.000 554.000 525.000
Sum eiendeler 10.364.000 9.929.000 9.521.000 9.405.000 9.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.129.000 1.406.000 904.000 646.000 633.000
Sum egenkapital 2.229.000 1.506.000 1.004.000 746.000 733.000
Sum langsiktig gjeld 7.087.000 7.497.000 7.847.000 8.232.000 8.626.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 925.000 669.000 426.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 10.364.000 9.928.000 9.520.000 9.404.000 9.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.451.000 2.441.000 1.896.000 1.352.000 1.369.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.451.000 2.441.000 1.896.000 1.352.000 1.369.000
Varekostnad -232.000 -128.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -6.000 0 0
Avskrivning -248.000 -254.000 -278.000 -285.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.456.000 -1.193.000 -1.036.000 -793.000 -746.000
Driftskostnader -1.936.000 -1.575.000 -1.320.000 -1.078.000 -1.020.000
Driftsresultat 1.515.000 867.000 575.000 274.000 348.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -213.000 -213.000 -238.000 -273.000 -348.000
Finans -212.000 -213.000 -238.000 -272.000 -346.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -285.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.008.000 502.000 259.000 13.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.065.000 8.302.000 8.539.000 8.739.000 8.976.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 54.000 70.000 112.000 160.000
Sum varige driftsmidler 8.108.000 8.356.000 8.610.000 8.851.000 9.136.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.108.000 8.356.000 8.610.000 8.851.000 9.136.000
Varebeholdning 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Kundefordringer 683.000 399.000 418.000 216.000 187.000
Andre fordringer 9.000 8.000 7.000 106.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.543.000 1.144.000 464.000 210.000 211.000
Sum omløpsmidler 2.256.000 1.573.000 911.000 554.000 525.000
Sum eiendeler 10.364.000 9.929.000 9.521.000 9.405.000 9.661.000
Sum opptjent egenkapital 2.129.000 1.406.000 904.000 646.000 633.000
Sum egenkapital 2.229.000 1.506.000 1.004.000 746.000 733.000
Sum avsetninger til forpliktelser 112.000 121.000 131.000 146.000 169.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.087.000 7.497.000 7.847.000 8.232.000 8.626.000
Leverandørgjeld 106.000 428.000 180.000 51.000 135.000
Betalbar skatt 304.000 162.000 95.000 11.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 54.000 90.000 53.000 9.000
Utbytte -285.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 281.000 304.000 311.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 1.048.000 925.000 669.000 426.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 10.364.000 9.928.000 9.520.000 9.404.000 9.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.208.000 648.000 242.000 128.000 222.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 1.4 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 1.3 1.3 1.7
Soliditet 21.5 15.2 10.5 7.9 7.6
Resultatgrad 43.9 35.5 30.3 20.3 25.4
Rentedekningsgrad 7.1 4.1 2.4 1.0 1.0
Gjeldsgrad 3.6 5.6 8.5 11.6 12.2
Total kapitalrentabilitet 14.6 8.7 6 2.9 3.6
Signatur
20.04.2012
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex