Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ilu AS
Juridisk navn:  Ilu AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199500
Eidsbakken 81 Eidsbakken 81 Fax: 70199501
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 889234032
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Møre AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95.41%
Egenkapital  
  
-34.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 596.000 305.000 604.000 611.000 611.000
Egenkapital: 2.064.000 3.169.000 3.118.000 2.514.000 1.906.000
Regnskap for  Ilu AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -15.000 -14.000 -14.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -15.000 -14.000 -14.000
Finansinntekter 615.000 321.000 619.000 625.000 625.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 615.000 321.000 619.000 625.000 625.000
Resultat før skatt 596.000 305.000 604.000 611.000 611.000
Skattekostnad -1.000 -3.000 -1.000 -3.000 -8.000
Årsresultat 595.000 302.000 603.000 608.000 603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000
Sum omløpsmidler 2.421.000 3.281.000 2.977.000 2.675.000 2.072.000
Sum eiendeler 2.568.000 3.428.000 3.124.000 2.822.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital 1.939.000 3.044.000 2.992.000 2.389.000 1.781.000
Sum egenkapital 2.064.000 3.169.000 3.118.000 2.514.000 1.906.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 4.000 4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 502.000 256.000 1.000 303.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 2.569.000 3.428.000 3.123.000 2.822.000 2.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -15.000 -14.000 -14.000
Driftskostnader -19.000 -16.000 -15.000 -14.000 -14.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -15.000 -14.000 -14.000
Finansinntekter 615.000 321.000 619.000 625.000 625.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 615.000 321.000 619.000 625.000 625.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -250.000 0 0 -300.000
Årsresultat 595.000 302.000 603.000 608.000 603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000
Sum anleggsmidler 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 250.000 300.000 600.000 740.000 840.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.171.000 2.981.000 2.377.000 1.935.000 1.232.000
Sum omløpsmidler 2.421.000 3.281.000 2.977.000 2.675.000 2.072.000
Sum eiendeler 2.568.000 3.428.000 3.124.000 2.822.000 2.219.000
Sum opptjent egenkapital 1.939.000 3.044.000 2.992.000 2.389.000 1.781.000
Sum egenkapital 2.064.000 3.169.000 3.118.000 2.514.000 1.906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 4.000 4.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 300.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 4.000 4.000 5.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 6.000 1.000 3.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -250.000 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 502.000 256.000 1.000 303.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 2.569.000 3.428.000 3.123.000 2.822.000 2.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.919.000 3.025.000 2.976.000 2.372.000 1.765.000
Likviditetsgrad 1 4.8 12.8 2 8.8 6.7
Likviditetsgrad 2 4.8 12.8 2 8.9 6.8
Soliditet 80.4 92.5 99.8 89.1 85.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 23.2 8.9 19.3 21.7 27.5
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex