Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Imjelt Golfsenter As
Juridisk navn:  Imjelt Golfsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32883170
Andorsrudveien 78 Andorsrudveien 78 Fax: 32886515
3039 Drammen 3039 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 887632952
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/15/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.34%
Resultat  
  
-52.41%
Egenkapital  
  
19.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.635.000 2.644.000 2.741.000 3.053.000 2.925.000
Resultat: 69.000 145.000 -232.000 -84.000 -96.000
Egenkapital: 332.000 278.000 170.000 351.000 417.000
Regnskap for  Imjelt Golfsenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.635.000 2.644.000 2.741.000 3.053.000 2.925.000
Driftskostnader -2.566.000 -2.498.000 -2.973.000 -3.137.000 -3.021.000
Driftsresultat 69.000 145.000 -232.000 -84.000 -96.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 69.000 145.000 -232.000 -84.000 -96.000
Skattekostnad -15.000 -37.000 51.000 19.000 31.000
Årsresultat 54.000 108.000 -181.000 -66.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 72.000 110.000 59.000 40.000
Sum omløpsmidler 470.000 434.000 344.000 488.000 593.000
Sum eiendeler 527.000 506.000 454.000 547.000 633.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -22.000 -130.000 51.000 117.000
Sum egenkapital 332.000 278.000 170.000 351.000 417.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 196.000 228.000 284.000 196.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 506.000 454.000 547.000 633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.577.000 2.561.000 2.632.000 3.003.000 2.893.000
Andre inntekter 57.000 83.000 109.000 50.000 31.000
Driftsinntekter 2.635.000 2.644.000 2.741.000 3.053.000 2.925.000
Varekostnad -293.000 -286.000 -309.000 -469.000 -412.000
Lønninger -948.000 -923.000 -967.000 -1.046.000 -1.126.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.325.000 -1.289.000 -1.697.000 -1.622.000 -1.483.000
Driftskostnader -2.566.000 -2.498.000 -2.973.000 -3.137.000 -3.021.000
Driftsresultat 69.000 145.000 -232.000 -84.000 -96.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 108.000 -181.000 -66.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 72.000 110.000 59.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 72.000 110.000 59.000 40.000
Varebeholdning 160.000 178.000 207.000 197.000 262.000
Kundefordringer 5.000 42.000 20.000 26.000 8.000
Andre fordringer 10.000 0 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 296.000 214.000 115.000 266.000 323.000
Sum omløpsmidler 470.000 434.000 344.000 488.000 593.000
Sum eiendeler 527.000 506.000 454.000 547.000 633.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 -22.000 -130.000 51.000 117.000
Sum egenkapital 332.000 278.000 170.000 351.000 417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 30.000 109.000 12.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 67.000 65.000 75.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 131.000 109.000 108.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 196.000 228.000 284.000 196.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 506.000 454.000 547.000 633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 206.000 60.000 292.000 377.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.9 1.2 2.5 2.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 0.5 1.5 1.6
Soliditet 62.9 54.9 37.4 64.2 65.9
Resultatgrad 2.6 5.5 -8.5 -2.8 -3.3
Rentedekningsgrad -96.0
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1.7 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.1 28.7 -51.1 -15.4 -15.2
Signatur
24.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex